• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kwesties rond broederlijkheid en sociale vriendschap hebben mij altijd al bekommerd. De laatste jaren heb ik herhaaldelijk en tegen verschillende achtergronden ernaar verwezen. In deze encycliek heb ik veel van dergelijke tussenkomsten verzameld en ze in een bredere context van overweging geplaatst. Ter voorbereiding van Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
vond ik een bron van inspiratie bij mijn broeder Bartholomeüs, de oecumenische patriarch van Constantinopel, die al vaker en met aandrang over de nood aan zorg voor de schepping heeft gesproken. In dit geval voelde ik me vooral gestimuleerd door grootimam Ahmad Al-Tayyeb, die ik ontmoet heb in Abu Dhabi, waar we samen eraan herinnerd hebben dat

“God alle mensen met gelijke rechten, plichten en waardigheid geschapen heeft en hen opgeroepen heeft om als broeders samen te leven". Paus Franciscus, Toespraak, Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten, Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven (4 feb 2019), 4 

Dit was niet zomaar een diplomatische geste, maar een uit dialoog en gezamenlijk engagement geboren reflectie. Deze encycliek behandelt en ontwikkelt enkele van de grote thema’s die aan bod kwamen in het Paus Franciscus - Toespraak
Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven
Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten
(4 februari 2019)
. Samen met mijn eigen gedachten heb ik er ook een aantal brieven, documenten en beschouwingen in verwerkt, die ik zowel van heel wat individuele mensen als van groepen uit de hele wereld mocht ontvangen.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam