• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er is een episode in het leven van Sint-Franciscus die als geen ander zijn openhartigheid laat zien, een openhartigheid die geen grenzen kende en verschillen in afkomst, nationaliteit, kleur of godsdienst oversteeg. Het gaat over zijn bezoek aan sultan Malik-al-Kamil in Egypte. Dit bezoek kostte hem grote inspanningen omwille van zijn eigen armoede, de beperkte middelen waarover hij beschikte, de grote afstanden die hij moest afleggen en de grote verschillen in taal, cultuur en godsdienst. Een dergelijke reis, ondernomen in de tijd van de kruistochten, toonde zo mogelijk nog meer de onmetelijkheid en grootsheid van zijn liefde waarmee hij iedereen probeerde te omarmen. De trouw aan zijn Heer was recht evenredig met zijn liefde voor zijn broeders en zusters. Onbekommerd voor de mogelijke ontberingen en gevaren toog Sint-Franciscus op weg om de sultan te ontmoeten met dezelfde houding waarvan hij zijn leerlingen probeerde te doordringen:

“in het gezelschap van Saracenen of andere ongelovigen"

niet verzaken aan hun eigen identiteit en

"geen conflicten of woordenstrijd aangaan, maar ieder menselijk schepsel onderdanig zijn omwille van de liefde Gods.3”. Paus Honorius III, Bul, Over de Regel voor de Minderbroeders, Regula Bullata (29 nov 1223). 16: 3.6; Fonti Francescane 42-43

In die tijd was dat een meer dan straffe aanbeveling. Het is indrukwekkend om te zien hoe Franciscus, acht eeuwen geleden, erop aandrong alle vormen van vijandigheid of conflict te vermijden en een nederige en broederlijke ‘onderdanigheid’ te beleven ten opzichte van hen die zijn geloof niet deelden.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam