• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In die broederlijke ontmoeting, die ik me met vreugde herinner, met de Groot Imam Ahmad Al-Tayyeb, "verklaren we - vastbesloten - dat religies nooit aanzetten tot oorlog en nooit oproepen tot gevoelens van haat, vijandigheid, extremisme, noch uitnodigen tot geweld of bloedvergieten. Deze tegenslagen zijn het gevolg van het afwijken van de religieuze leer, van het politieke gebruik van religies en ook van de interpretaties van groepen mannen van de religie die - in bepaalde stadia van de geschiedenis - misbruik hebben gemaakt van de invloed van religieus sentiment op de harten van de mensen [...]. Want God, de Almachtige, hoeft door niemand verdedigd te worden en wil niet dat zijn naam gebruikt wordt om mensen te terroriseren". Daarom wil ik hier de oproep tot vrede, gerechtigheid en broederschap oppakken die we samen hebben gedaan:

"

In naam van God die alle mensen gelijk geschapen heeft in rechten, plichten en waardigheid, en die hen geroepen heeft om samen te leven als broeders onder elkaar, de aarde te bevolken en er de waarden te verspreiden van goedheid, naastenliefde en vrede.

In naam van de onschuldige ziel aan wie God verboden heeft te doden, door te zeggen dat wanneer eender wie een mens doodt, het is alsof hij heel de mensheid zou gedood hebben en wanneer eender wie één mens redt, het is alsof hij heel de mensheid heeft gered.

In naam van de arme, ellendige, behoeftige en uitgesloten mensen, aan wie God bevolen heeft hulp te bieden, als een plicht die van iedereen gevraagd wordt en in het bijzonder van iedere welgestelde en rijke mens. 

In naam van wezen, weduwen, vluchtelingen en zij die uit hun gezin en land verwezen worden; van alle slachtoffers van oorlog, vervolging en onrechtvaardigheid; van zwakken, van degenen die in angst leven, van oorlogsgevangenen en gefolterde mensen overal ter wereld en zonder enig onderscheid. 

In naam van volken die veiligheid, vrede en het samenleven verloren hebben en slachtoffers werden van vernieling, ondergang en oorlog.

In naam van de broederlijkheid onder de mensen die alle mensen omvat, verenigt en gelijk maakt. 

In naam van deze broederlijkheid die verscheurd wordt door een politiek van integrisme en verdeeldheid en door systemen van ongebreideld winstbejag en haatdragende ideologische strekkingen die het handelen en de bestemming van mensen manipuleren. 
In naam van de vrijheid die God aan alle mensen gegeven heeft, door hen vrij te scheppen en dat tot hun kenmerk te maken. 

In naam van de rechtvaardigheid en barmhartigheid, die de fundamenten zijn van de welvaart en de stuwende kracht van het geloof. 

In naam van alle mensen van goede wil, die zich in alle streken der aarde bevinden.

In de naam van God en van dit alles, [...] [verklaren we] dat we de cultuur van de dialoog als de weg, de gemeenschappelijke samenwerking als het gedrag, de wederzijdse kennis als de methode en het criterium aannemen". Paus Franciscus, Toespraak, Abu Dhabi - Verenigde Arabische Emiraten, Document over broederlijkheid onder de mensen voor wereldvrede en voor het samenleven (4 feb 2019), 4

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit een Spaanse editie: redactie
Bewerkt: 31 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam