• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Fundamentalistisch geweld wordt soms uitgelokt in bepaalde groepen van een of andere godsdienst door de onbezonnenheid van hun leiders. Toch

"is het vredesgebod diepgeworteld in de religieuze tradities die wij vertegenwoordigen […] Religieuze leiders worden geroepen om echte ‘gesprekspartners’ te zijn, om samen de vrede te bewerken, niet als tussenpersonen, maar als authentieke bemiddelaars. Tussenpersonen hebben de neiging om alle betrokken partijen gunstig te stemmen om uiteindelijk zelf erbij te winnen. De bemiddelaar daarentegen is iemand die niets voor zichzelf houdt, maar zich onbaatzuchtig en met vurige hartstocht geeft tot het einde, in het besef dat zijn enige winst vrede is. Ieder van ons is geroepen om een vredestichter te zijn, die verenigt in plaats van verdeelt, die de haat uitroeit in plaats van die in stand te houden, die de weg van de dialoog gaat in plaats nieuwe muren te bouwen." Paus Franciscus, Toespraak, Sala Clementina, Tijdens de Internationale vredesontmoeting georganiseerd door de Sint-Egidiusgemeenschap (30 sept 2013)

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 20 februari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam