• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Zo is het gemakkelijk om te kiezen voor oorlog door allerlei schijnbaar humanitaire, defensieve of preventieve excuses aan te bieden, waaronder het manipuleren van informatie. In feite hebben alle oorlogen in de afgelopen decennia beweerd een "rechtvaardiging" te hebben. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
spreekt over de mogelijkheid van een legitieme verdediging met militair geweld, met als uitgangspunt het aantonen van bepaalde "deze voorwaarden voor morele gewettigdheid". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2309 Men valt echter gemakkelijk in een al te ruime interpretatie van dit mogelijke recht. Zo wil men ook ten onrechte "preventieve" aanvallen of oorlogshandelingen rechtvaardigen die nauwelijks slepen op "geen grotere kwalen en meer wanorde teweegbrengt dan het kwaad dat men wil uitschakelen". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2309 De vraag is dat, uitgaande van de ontwikkeling van nucleaire, chemische en biologische wapens en de enorme en groeiende mogelijkheden die de nieuwe technologieën bieden, de oorlog oncontroleerbare destructieve kracht heeft gekregen, die vele onschuldige burgers treft. In werkelijkheid heeft de mensheid "nooit zoveel macht over zichzelf gehad en niets garandeert dat ze die goed zal gebruiken". We kunnen dus niet langer denken aan oorlog als oplossing, aangezien de risico's waarschijnlijk altijd groter zullen zijn dan het hypothetische nut dat er aan wordt toegeschreven. Geconfronteerd met een dergelijke realiteit is het vandaag de dag erg moeilijk om de rationele criteria die in andere eeuwen zijn gerijpt te handhaven om te spreken van een mogelijke "rechtvaardige oorlog". Nooit meer oorlog! H. Augustinus, Brieven, Epistulae. 229,2: PL 33, 1020: Zelfs de heilige Augustinus, die een idee van de "rechtvaardige oorlog" uitwerkte dat wij vandaag de dag niet steunen, zei dat "Het is een grotere eer om oorlog te doden met het woord en om vrede te bereiken en te verkrijgen met vrede en niet met oorlog, dan om het te geven aan mensen met het zwaard." N.v.d.r.: Een belangrijk punt van het citaat is weggelaten, waar het aansluitend leest: "Immers, zelfs degenen die vechten, als ze goed zijn, zoeken ongetwijfeld vrede, maar ze doen dat nog steeds door middel van bloedvergieten."

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit een Spaanse editie: redactie
Bewerkt: 31 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam