• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Is het anders niet denkbaar dat de fundamentele mensenrechten, die we nu als onaantastbaar beschouwen, door de machthebbers van het moment, met de ‘instemming’ van een apathische en geïntimideerde bevolking, ontkend worden? Evenmin zou een eenvoudige consensus tussen verschillende volkeren, die ook gemanipuleerd kunnen worden, voldoende zijn om ze te beschermen. We hebben ruimschoots bewijs van al het goede dat we kunnen doen, maar tegelijkertijd moeten we ons destructieve vermogen erkennen. Is het onverschillige en harteloze individualisme waarin we zijn vervallen ook niet het gevolg van onze laksheid in het zoeken naar de hoogste waarden die onze onmiddellijke behoeften overstijgen? Relativisme brengt altijd het risico met zich mee dat de machtigen of meest geslepen personen, uiteindelijk een zogenaamde waarheid zullen opdringen. Nochtans,

"ten aanzien van de morele normen die het intrinsieke kwaad verbieden, bestaan er voor niemand voorrechten noch uitzonderingen. Of iemand nu heerser over de wereld of de laatste verschoppeling op de aardbodem is: ten opzichte van de morele eisen zijn wij allen absoluut gelijk." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 96

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam