• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik wil hier nogmaals benadrukken dat

"de politiek zich niet moet onderwerpen aan de economie en de economie zich niet moet schikken naar de geboden en het op efficiëntie gerichte paradigma van de technocratie." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 189

Hoewel we machtsmisbruik, corruptie, schending van de wet en inefficiëntie duidelijk moeten afwijzen,

"kan een economie zonder politiek niet worden gerechtvaardigd, want dit zou het onmogelijk maken de voorkeur te geven aan andere manieren om de verschillende aspecten van de huidige crisis aan te pakken." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 196

"Er is dus nood aan een politiek met een brede visie, die in een interdisciplinaire dialoog op een nieuwe en integrale wijze de verschillende aspecten van de crisis benadert." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 197

Ik denk aan

"een gezonde politiek die in staat is instellingen te hervormen, te coördineren, en toe te rusten zodat ze in staat zijn om hun belabberde praktijken en traagheid te overwinnen." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 181

We kunnen niet verwachten noch toestaan dat de economie de werkelijke macht van de staat overneemt.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam