• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We hebben het hier over een nieuw netwerk van internationale relaties, omdat er geen manier is om de ernstige problemen van onze wereld op te lossen als we louter blijven denken in termen van wederzijdse bijstand tussen individuen of kleine groepen. We mogen ook niet vergeten dat

"de ongelijkheid niet alleen individuen maar hele landen treft en ze ons verplicht na te denken over een ethiek van de internationale relaties." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 51

En gerechtigheid vereist dat niet alleen de individuele rechten, maar ook de sociale rechten en de rechten van volkeren erkend en gerespecteerd worden. Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 6 Dit betekent dat we een manier moeten vinden om

"het fundamentele recht van volkeren op hun voortbestaan en vooruitgang te waarborgen" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 35,

een recht dat soms ernstig door de druk van de buitenlandse schuld belemmerd wordt. In veel gevallen is de afbetaling van die schuld niet bevorderlijk voor de ontwikkeling, maar onderwerpt ze die ook aan vele voorwaarden.

Vasthoudend aan het principe dat elke rechtmatig aangegane schuld terugbetaald moet worden, mag de manier waarop veel arme landen deze plicht tegenover de rijke landen nakomen, hun voortbestaan en groei niet in gevaar brengen.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam