• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap

N.v.d.r.: gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit de Spaanse editie, gemaakt door de redactie. Teksten worden aangepast aan de geautoriseerde vertaling vanuit de Bisschoppenconferentie wanneer deze beschikbaar komt. Het notenapparaat en de inhoudsopgave is slechts gedeeltelijk uitgewerkt.

Alle 8 hoofdstukken zijn verwerkt (287 alinea’s in totaal). De gebeden en de ondertekening aan het einde van deze uitgave (nrs. 288-290) zijn om technische redenen doorgenummerd. 

"Fratelli tutti", H. Franciscus van Assisi, Admonitio. 6, 1: Fonti Francescane 155 schreef de heilige Franciscus van Assisi om alle broeders en zusters toe te spreken en een levensvorm met een evangelische inslag voor te stellen. Van deze raadgevingen zou ik er één willen belichten waarin hij een liefde uitnodigt die de grenzen van de geografie en de ruimte overstijgt. Daar verklaart hij degene die van de ander houdt gelukkig "zowel zijn broer als wanneer hij ver van hem vandaan is en wanneer hij bij hem is". H. Franciscus van Assisi, Admonitio. 25: Fonti Francescane 175 Met deze paar eenvoudige woorden gaf hij uitdrukking aan de essentie van een open broederschap, die het mogelijk maakt dat elke persoon erkend, gewaardeerd en geliefd wordt buiten de fysieke nabijheid, buiten de plaats van het universum waar hij geboren is of waar hij woont.

Deze heilige van broederlijke liefde, eenvoud en vreugde, die mij inspireerde tot het schrijven van de encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
, motiveert mij opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan broederschap en sociale vriendschap. Want de heilige Franciscus, die zich een broer van de zon, de zee en de wind voelde, wist zich nog meer te verenigen met degenen die van zijn eigen vlees waren. Hij zaaide overal vrede en liep dicht bij de armen, de verlatenen, de zieken, de afgedankte, de laatsten.

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit een Spaanse editie: redactie
Bewerkt: 24 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam