• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap

De Nederlandstalige vertaling, verzorgd voor de Belgische Bisschoppenconferentie, is inmiddels in druk beschikbaar bij de uitgeverij Halewijn.

N.v.d.r.: gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit de Spaanse editie, gemaakt door de redactie. Teksten worden inmiddels vervangen (t.m. 135) door de geautoriseerde vertaling vanuit de Bisschoppenconferentie. Het notenapparaat en de inhoudsopgave wordt dan ook verder uitgewerkt.

Alle 8 hoofdstukken zijn verwerkt (287 alinea’s in totaal). De gebeden en de ondertekening aan het einde van deze uitgave (nrs. 288-290) zijn om technische redenen doorgenummerd. 

Werkdossier (externe link)

"Fratelli tutti", H. Franciscus van Assisi, Admonitio. 6, 1: Fonti Francescane 155 Met die woorden richtte Sint-Franciscus van Assisi zich tot zijn broeders en zusters en liet hen kennismaken met een manier van leven die doortrokken was van de smaak van het Evangelie. Van zijn broederlijke vermaningen zou ik die ene willen selecteren waarin hij het heeft over een liefde die de grenzen van ruimte en tijd overstijgt en zalig noemt al wie zijn broeder

“net zo liefheeft als die ver van hem weg is als wanneer hij dicht bij hem is". H. Franciscus van Assisi, Admonitio. 25: Fonti Francescane 175

Op zijn eenvoudige en directe manier legde Sint-Franciscus de essentie uit van een open broederlijkheid die toelaat ieder mens te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht zijn of haar fysieke aanwezigheid, ongeacht waar hij of zij geboren is of leeft.

Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd om de encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
te schrijven, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek aan broederlijkheid en sociale vriendschap te wijden. Franciscus, die zich een broeder van de zon, de zee en de wind voelde, wist zich eigenlijk nog het dichtst verwant met diegenen van eigen vlees en bloed. Overal waar hij kwam, zaaide hij vrede en stapte hij schouder aan schouder met wie arm, aan zijn lot overgelaten, gebrekkig en uitgestoten was, de minste van zijn broeders en zusters. 

Mensen kunnen bepaalde gewoontes ontwikkelen die op morele waarden kunnen lijken: standvastigheid, soberheid, hard werken en vergelijkbare deugden. Maar als de handelingen van de verschillende morele deugden correct gericht moeten worden, moeten we rekening houden met de mate waarin ze openheid op en eenheid met anderen koesteren. Die dynamiek krijgen ze pas in en door de naastenliefde die God erin stort. Zonder naastenliefde krijgen we anders misschien alleen maar schijndeugden, die niet in staat zijn om het leven in gemeenschap in stand te houden. Daarom beweerde Sint-Thomas van Aquino ook - terwijl hij Sint-Augustinus citeerde - dat de zelfbeheersing van een vrek in de verste verte niet deugdzaam is. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 23, art. 7 Vgl. H. Augustinus, Contra Julianum. 4,18 PL 44, col. 748: Hoeveel genoegens ontnemen de gierigaards zichzelf om hun schatten te vergroten of uit angst ze te zien afnemen!

En Sint-Bonaventura van zijn kant leerde dat de andere deugden, zonder de naastenliefde, strikt genomen de geboden niet vervullen

"zoals God wil dat ze worden vervuld." H. Bonaventura, Commentaar op boek III van de Sententiae Petrus Lombardi, Commentaria in III librum Sententiarum Petri Lombardi,. Dist. 27, a. 1, q. 1, concl. 4

Document

Naam: FRATELLI TUTTI
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 oktober 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke voorlopige werkvertaling vanuit een Spaanse editie: redactie
Bewerkt: 19 januari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam