• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een grote pastorale uitdaging
Het betreft hier een grote pastorale uitdaging die uw persoonlijk en aanhoudende leiding vraag, de medewerking van uw priesters en religieuzen, en de edelmoedige en toegewijde inzet van de katholieken leken, met name van de gezinnen. In het land zo groot als het uwe is het een heel ingewikkelde opgave. Niettemin wil ik u nog eens de aanbeveling van H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
op het hart drukken, dat namelijk de bisschoppenconferentie een directorium of handboek voor de gezinspastoraal zouden moeten opstellen met daarin aangegeven wat er inhoudelijk bij de huwelijksvoorbereiding ter sprake moet komen, en dat priesters en seminaristen een bijzondere voorbereiding moeten krijgen op de gezinsapostolaat. Met name om deze reden is er aan de pauselijke universiteit “het Lateranum” een speciaal instituut opgericht voor studies op het terrein van huwelijk en gezinsleven.

Ik ben mij ervan bewust dat u nog veel andere herderlijke verantwoordelijkheden en zorgen hebt, maar mijn pastorale reizen hebben mij heel erg overtuigd van de vitaliteit van het christelijk gezinsleven, zelfs ten overstaan van zoveel spangen en druk. Vandaar dat ik u op het hart druk uw bijzondere liefde en aandacht te schenken aan de gezinnen, met andere samen te werken in de ondersteuning van het gezinsleven, en uw volk voortdurend voor te houden dat “de toekomst van de mensheid van het gezin afhangt" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 86.

Wij kunnen eenvoudig niet de hedendaagse jacht op overdreven gemak en comfort aanvaarden, want als christenen moeten wij de krachtige aansprong van Sint Paulus in acht nemen: “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld! (Rom. 12, 2). Wij dienen te bedanken dat wij in onze strijd om de negatieve invloeden van de moderne samenleving te keren, bij Christus de Heer geplaatst worden, die door Zijn lijden en dood de wereld verlost heeft. Dan zijn wij ook beter in staat ons volk de boodschap te brengen van het Tweede Vaticaans Concilie dat

de gehuwden, in het voetspoor van Christus, bron van alle leven, in en door de offers vreugde van hun roeping en door hun trouwe liefde de getuigen worden van dat liefdesmysterie dat de Heer aan de wereld heeft geopenbaard door Zijn dood en verrijzenis” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 25.

Ja, mijn dierbare broeders, huwelijk en gezin zijn ten nauwste verbonden met pasmysterie van de Heer Jezus, en de menselijke huwelijksliefde blijft voor altijd de grote sacramenten uitdrukking van het feit dat “Christus de Kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd” (Ef. 5, 25). Laten wij in de kracht van de heilige Geest deze gave van Gods waarheid aan de wereld meedelen.

De verkondiging van deze waarheid is het, wat wij aan de gehuwden te bieden hebben. Zij vormt het bewijs van onze herderlijke liefde voor de gezinnen en zij zal een bron van immense vitaliteit zijn voor de Kerk van God, voor de huidige zowel als de toekomstige generaties. Laten wij vastbesloten, in vertrouwen en hoopvol Christus’ Blijde Boodschap voor de huwelijksliefde en het gezinsleven verkondigen. En moge Maria, de moeder ven Jezus, ons bijstaan bij deze apostolische taak.

Document

Naam: GOEDE HERDERS KOMEN VOOR HUWELIJK EN GEZIN
Toespraak tot groep Amerikaanse Bisschoppen op "Ad limina"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 september 1983
Copyrights: © 1983, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam