• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Huwelijksliefde en verantwoord ouderschap
De voornaamste verantwoordelijkheden van echtparen worden zowel in 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
alsook H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
beschreven in termen van groei van de huwelijksliefde en streven naar verantwoord ouderschap. Fundamenteel voor de huwelijksrelatie is die bijzondere interpersoonlijke liefde die de echtgenoten aan elkaar schenken. De Kerk verklaart dat deze liefde bij uitstek menselijk is, doordat zij het welzijn van de hele persoon insluit en zowel man als vrouw verijkt en verheft in hun Christelijke leven. Deze liefde schept tussen de man en vrouw een bijzondere eenheid die lijkt op de eenheid tussen Christus en de Kerk. 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
verzekert ons dat de huwelijksliefde in de liefde van God is opgenomen en dat zij verwerven is met de verlossende kracht van Christus en de heilswerkzaamheid van de Kerk. 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
verzekert ons dat huwelijksliefde in de liefde van God is opgenomen dat zij verweven is met de verlossende kracht van Christus en de heilswerkzaamheden van de Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48.

Bovendien staat het huwelijk gericht op het stichten van een gezin. De gehuwden delen met God in het scheppingswerk dat voortgang vindt. De huwelijksliefde wortelt in de liefde van God en is bedoeld om scheppend te zijn en het leven te onderhouden. Door hun geestelijke vereniging en door de eenwording van hun lichaam vervult het echtpaar zijn scheppende taak voortplanting door leven te geven, liefde en een gevoel van veiligheid aan hun kinderen.

Het leven doorgeven en hun kinderen helpen de wasdom te bereiken door hen op te voeden, hoort tot de voornaamste voorrechten en verantwoordelijkheden van echtparen, Wij weten dat gehuwde stellen gewoonlijk uitzien naar het ouderschap, maar soms van de vervulling van hun hoop en verlangens worden afgehouden door sociale omstandigheden, of ook persoonlijke omstandigheden, of zelfs door een onvermogen om nieuw leven voort te brengen. Maar de Kerk moedigt echtparen aam om edelmoedig te zijn en vol hoop, om zich te realiseren dat het ouder een voorrecht is en dat ieder kind getuigen afleg van de liefde die het echtpaar voor elkaar heeft, van hun edelmoedigheid en hun openheid voor God. Zij moeten aangemoedigd worden om het kind als een verring te zien van hun huwelijk en als een gave van God aan henzelf en de andere kinderen.

Document

Naam: GOEDE HERDERS KOMEN VOOR HUWELIJK EN GEZIN
Toespraak tot groep Amerikaanse Bisschoppen op "Ad limina"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 september 1983
Copyrights: © 1983, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam