• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tenslotte ben ik blij u een zaak aan te kondigen die u ongetwijfeld grote vreugde zal bereiden alsook aan heel de kerk. In het jaar 1933 heeft mijn voorganger Pius XI zaliger gedachtenis de gedachtenis aan de verlossing van het mensdom vóór 19 eeuwen plechtig gevierd door het afkondigen van een bijzonder jubeljaar. Het volgend jaar zal het 1950 jaar geleden zijn dat de verlossing werd voltooid. Ofschoon het tot nog toe niet de gewoonte was een tussenjubileum te vieren, dat wil zeggen na 50 jaar, toch wens ik vurig dat deze herdenking ook in het jaar 1983 op passende wijze zal plaatsvinden. Meerdere redenen dwingen mij namelijk tot de uitvoering van dit plan: op de eerste plaats het grote belang van die gebeurtenis, die de geesten van de mensen moet aanzetten tot groter liefde en verering van het heilbrengende werk van Christus, 'Ver losser van de mens', door het paasmysterie van zijn dood en verrijzenis. Bovendien heeft weldra de bisschoppensynode plaats, waarop over de verzoening en boete in de zending van de kerk zal worden gehandeld: een jubeljaar zal er ongetwijfeld sterk toe bijdragen dat een dieper begrip van dit gegeven zal gevestigd worden bij alle mensen en dat hun gedachten en gevoelens nadrukkelijker gericht worden op het sacrament dat Christus instelde, opdat de afzonderlijke mensen aan de schatten van de verlossing door zijn bloed deelachtig zouden worden: gij zijt duur gekocht' (1 Kor. 6, 20) 'niet met vergankelijk zilver of goud ... maar door het kostbaar bloed van Christus' (1 Pt. 1, 18). Tenslotte zal het jubileum van de verlossing ook ertoe bijdragen dat het heilig jaar 2000 op passende wijze wordt voorbereid. 

Daarom, na alles overwogen te hebben en de verschillende verzoeken te hebben gehoord die hieromtrent zijn ingediend, leek het mij nuttig het jaar 1983 als heilig jaar van de verlossing aan te wijzen; dat jaar zal dan beginnen bij de eerstvolgende veertigdagentijd. 

Wij bidden de Heer, dat deze viering een vurige aanzet tot geestelijke vernieuwing mag brengen in alle delen van de kerk. Ik vertrouw erop, dat een passende en juiste voorbereiding van het jubeljaar deze onderneming zo vruchtbaar mogelijk zal maken.

Document

Naam: 1983 WORDT HEILIG JAAR VAN DE VERLOSSING
Bij de sluiting van de voltallige bijeenkomst van het kardinalencollege
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 november 1982
Bewerkt: 22 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam