• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het succes van Rerum Novarum is voor den Paus een reden om zich dankbaar tot de wereld te richten
Wanneer gij nu, beminde zonen, vandaag, vijftig jaren na het verschijnen van de Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
, ons vraagt in hoeverre en in welke mate de uitwerking van haar woorden heeft beantwoord aan de nobele bedoelingen, aan de gedachten vol van waarheid, aan de heilzame richtlijnen die de Paus er in aangaf en voorstelde, dan menen wij u te moeten antwoorden: juist om aan den almachtige God, uit het diepst van ons hart nederig dank te zeggen voor de gave, die Hij nu vijftig jaar geleden met deze encycliek van Zijn plaatsbekleder op aarde aan de Kerk heeft geschonken, en Hem te prijzen voor den verfrissende adem van de Geest van de hernieuwing, die Hij door middel van die encycliek in steeds stijgende mate over de gehele mensheid heeft uitgezonden, hebben wij het plan opgevat om op dit hoogfeest van Pinksteren tot u ons woord te richten.

Document

Naam: LA SOLENNITà
Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 juni 1941
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0144, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam