• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Paus is blij en dankbaar dat de radio hem ondanks de toestand gelegenheid biedt tot de gelovigen te spreken ter herdenking van de vijftigste verjaardag van de uitvaardiging van Rerum novarum
Op dit ogenblik, zwanger van gebeurtenissen, die onderworpen zijn aan de goddelijke raadsbesluiten, welke de geschiedenis van de volkeren beheersen en waken over de Kerk, is het voor ons een vreugde en een diepgevoelde voldoening, in staat te zijn u, beminde zonen, de stem te doen horen van uw aller vader, en u daardoor als het ware op te roepen tot een bijeenkomst van heel de katholieke wereld, opdat gij, omgeven door de band van de vrede, persoonlijk zoudt kunnen proeven de zoetheid welke besloten ligt in dat één-zijn ”van hart en ziel”, waardoor onder de invloed van de Heilige Geest, de eerste gemeente van Jeruzalem op de Pinksterdag werd aaneengeklonken. Hoe meer de omstandigheden, door de oorlog veroorzaakt, in vele gevallen het onmiddellijk contact tussen de opperherder en zijn kudde bemoeilijken: des te groter is de dankbaarheid, waarmee wij dit zo snelle verbindingsmiddel begroeten, dat het uitvindend vernuft van onze tijd als een bliksem door de ether slingert, om over bergen en zeeën en vasteland heen alle uithoeken van de wereld te verbinden. Wat echter voor velen een strijdmiddel is, wordt in onze handen tot een providentieel werktuig van krachtdadig en vreedzaam apostolaat, waardoor verwerkelijkt en tot een hogere betekenis opgeheven worden de woorden van de Schrift: Over heel de aarde klonk hun geluid; en tot aan de uiteinden van de aarde hun woorden. Zo zien wij het grote wonder hernieuwd van Pinksteren, toen de verschillende volkeren, uit allerlei gewesten met allerlei tongval in Jeruzalem bijeengekomen, in hun eigen taal de stem hoorden van Petrus en de apostelen. Met oprechte vreugde bedienen wij ons heden van dit wonderbaar middel, om de aandacht van heel de katholieke wereld te trekken op een jaargetij, dat met gouden letters verdient geschreven te worden in de annalen van de Kerk: op de gedenkdag dat, vijftig jaar geleden, dat wil zeggen de 15e mei 1891, de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van Leo XIII het licht zag als een beginselverklaring op sociaal gebied.

Document

Naam: LA SOLENNITà
Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 juni 1941
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0144, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam