• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
En daarmee is nog niet ieder voordeel genoemd. De encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
richtte zich tot het volk, dat zij met achting en liefde omvatte en drong door tot in het hart en in de geest van de arbeidersklasse en vervulde ze met christelijke gevoelens en besef van burgerlijke waardigheid; deze werkdadige invloed breidde zich in de loop van de jaren in de diepte en in de breedte zover uit, dat zijn richtlijnen als een gemeenschappelijk erfdeel werden van de mensenfamilie. En terwijl de staat gedurende de negentiende eeuw vanwege een buitensporige overschatting van de vrijheid, het als zijn enige doel beschouwde de vrijheid door het recht te beschermen, vermaande Leo XIII hem, dat het eveneens zijn plicht was om zich toe te leggen op de sociale voorzorg, door het welzijn van het gehele volk en val al zijn leden, heel bijzonder van de zwakken en onterfden, te behartigen met een ruime sociale politiek en door het scheppen van een arbeidsrecht. Zijn stem vond een machtige echo; en het is een ware plicht van rechtvaardigheid dat wij de vooruitgang erkennen, die er door de zorg van de burgerlijke overheid van vele volken is gekomen in de toestand van de arbeiders. Vandaar dat men terecht heeft gezegd dat Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
de Magna Charta is geworden van de christelijke sociale werkdadigheid.

Document

Naam: LA SOLENNITà
Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 juni 1941
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0144, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam