• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste vrienden, nu ik me hier in Savona bevind, kan ik niet anders dan mij verheugen over het feit dat dit precies de naam is waarmee de Maagd Maria zichzelf presenteerde toen ze op 18 maart 1536 aan een boer verscheen, een kind van dit land. “Maagd van de Barmhartigheid” is de titel waarmee men haar vereert —sinds enkele jaren hebben we ook een beeltenis van haar in de Vaticaanse tuinen—. Maar Maria sprak niet over zichzelf, ze sprak nooit over zichzelf, maar altijd over God, en zij deed dat met deze zo oude en altijd nieuwe naam: barmhartigheid, die synoniem is met liefde, met genade.

Hierin ligt de hele essentie van het christendom, omdat het het wezen van God zelf is. God is Een voor zover Hij geheel en al Liefde is, maar juist omdat Hij Liefde is, is Hij openheid, openheid, dialoog; en in zijn relatie met ons, zondige mannen, is hij barmhartigheid, mededogen, genade, vergeving. God heeft alles geschapen om te bestaan, en zijn wil is altijd en alleen leven.

Voor degenen die in gevaar zijn, is hij redding. We hebben het zojuist gehoord in het Evangelie van heilige Johannes: “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben” (Joh. 3, 16). In deze overgave van God in de persoon van de Zoon handelt de hele Drie-eenheid: de Vader, die ons ter beschikking stelt waar hij het meest van houdt; de Zoon die, in overeenstemming met de Vader, zijn heerlijkheid aflegt om zichzelf aan ons over te geven; en de Geest, die uit de serene goddelijke omhelzing komt om de woestijnen van de mensheid te bevloeien. Voor dit werk van zijn genade wilde God, die zich voorbereidde om ons vlees te nemen, een menselijk “ja” nodig hebben, het “ja” van een vrouw die de Moeder werd van zijn mensgeworden Woord, Jezus, het menselijke Gelaat van de goddelijke Barmhartigheid. Zo werd Maria, en dat is ze voor altijd, de “Moeder van Barmhartigheid”, zoals ze zich ook hier in Savona bekend maakte.

Gedurende de hele geschiedenis van de Kerk heeft de maagd Maria niets anders gedaan dan haar kinderen uit te nodigen om tot God terug te keren, zichzelf aan Hem toe te vertrouwen in gebed, om vol zelfvertrouwen aan de deur van zijn barmhartige Hart aan te kloppen. In werkelijkheid wil hij niets liever dan de overvloed van zijn genade in de wereld uitstorten. ‘Barmhartigheid en geen gerechtigheid’, smeekte Maria, wetende dat haar Zoon Jezus zeker naar haar zou luisteren, maar zich evengoed bewust van de noodzaak tot bekering van de harten van de zondaars. Om deze reden nodigde zij uit tot gebed en boete.

Daarom is mijn bezoek aan Savona, op de dag van de Heilige Drie-eenheid, vooral een pelgrimstocht, middels Maria, naar de bronnen van geloof, hoop en liefde. Een pelgrimstocht die ook een herinnering en eerbetoon is aan mijn vereerde voorganger Pius VII, wiens dramatische geschiedenis onlosmakelijk verbonden is met deze stad en haar Mariaheiligdom. Op een afstand van twee eeuwen kom ik de uitdrukking van de dankbaarheid van de Heilige Stoel en van de hele Kerk hernieuwen voor het geloof, de liefde en de moed waarmee uw medeburgers de Paus ondersteunden tijdens het gedwongen verblijf dat Napoleon Bonaparte hem in deze stad oplegde. Talrijke getuigenissen zijn bewaard gebleven van de uitingen van solidariteit die de Savonezen de paus betoonden, soms zelfs persoonlijk gevaar lopend. Dat zijn gebeurtenissen die vandaag de Savonezen zich met een gezonde trots kunnen herinneren.

Zoals uw bisschop terecht heeft opgemerkt, is die donkere bladzijde uit de geschiedenis van Europa, door de kracht van de Heilige Geest, ook voor vandaag rijk aan genaden en leringen geworden. Ze leert ons de moed om de uitdagingen van de wereld aan te gaan: het materialisme, relativisme, secularisme, zonder toe te geven aan compromissen, bereid persoonlijk te betalen om trouw te blijven aan de Heer en zijn Kerk.

Het voorbeeld van serene vastberadenheid van paus Pius VII nodigt ons uit om ons vertrouwen in God onveranderd te bewaren in de beproevingen, in het besef dat Hij, hoewel Hij zijn Kerk moeilijke tijden laat doormaken, haar nooit in de steek laat. De wederwaardigheden van deze grote paus in uw land nodigen ons uit om altijd te vertrouwen op de voorspraak en op de moederlijke hulp van Allerheiligste Maria.

De verschijning van de Maagd, op een tragisch moment in de geschiedenis van Savona, en de immense ervaring waarmee de opvolger van Petrus hier werd geconfronteerd, dragen ertoe bij om de christelijke generaties van onze tijd een boodschap van hoop over te brengen, ze moedigen ons aan om vertrouwen te hebben in de genademiddelen die de Heer ons in elke situatie ter beschikking stelt. En onder deze middelen tot heil wil ik vooral herinneren aan het gebed: het persoonlijke, het gezins- en gemeenschapsgebed.

Document

Naam: DE NAAM VAN DE ONUITSPREKELIJKE IS BARMHARTIGHEID, GENADE, TROUW
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid - Piazza del Popolo van Savona (Italië)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 17 mei 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam