• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WAAR HET EVANGELIE VERSCHIJNT, BLOEIT HET LEVEN
6e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters!

In het boek van Handelingen van de Apostelen wordt verteld dat, na een eerste gewelddadige vervolging, de christengemeenschap van Jeruzalem, behalve de apostelen, zich verspreidt naar de omliggende regio's en Filippus, een van de diakens, naar een stad komt in Samaria. Daar verkondigde hij de verrezen Christus, zijn boodschap ging gepaard met tal van genezingen, daarom is het besluit van het relaas zeer betekenisvol: "Daarover ontstond grote vreugde in die stad" (Hand. 8, 8). Telkens raken we onder de indruk van deze uitdrukking, die in wezen een gevoel van hoop meedeelt; alsof men zou zeggen: het is mogelijk! Het is mogelijk dat de mensheid de ware vreugde kent, want waar het Evangelie verschijnt, daar bloeit het leven; als een dor land dat, bezocht door regen, snel groen wordt. Filippus en de andere leerlingen deden met de kracht van de Heilige Geest in de steden van Palestina wat Jezus had gedaan: ze verkondigden het Goede Nieuws en verrichtten wonderbaarlijke tekenen. Het was de Heer die door hen handelde. Zoals Jezus de komst van het Rijk Gods aankondigde, zo kondigden de leerlingen de verrezen Jezus aan, belijdend dat Hij Christus is, de Zoon van God, door te dopen in zijn naam en alle ziekten naar lichaam en geest uit te bannen.

"Daarover ontstond grote vreugde in die stad". Bij het lezen van deze passage denkt men spontaan aan de helende kracht van het Evangelie, dat door de eeuwen heen zoveel volkeren heeft "gewassen" als een heilzame rivier. Sommige grote heilige mannen en vrouwen hebben hele steden hoop en vrede gebracht - denk aan de heilige Carolus Borromeo in Milaan, ten tijde van de pest; aan de zalige Moeder Teresa van Calcutta; en in zoveel missionarissen wier namen God kent, die hun leven hebben gegeven om de verkondiging van Christus te brengen en diepe vreugde onder de mensen te laten bloeien. Terwijl de machtigen van deze wereld nieuwe gebieden probeerden te veroveren voor politieke en economische belangen, gingen de boodschappers van Christus overal heen met als doel Christus tot de mensen en de mensen tot Christus te brengen, wetend dat alleen Hij echte vrijheid kan geven en het eeuwig leven. Ook tegenwoordig is de roeping van de Kerk evangelisatie: zowel van de bevolkingen die nog niet "besproeid" zijn door het levende water van het Evangelie; als degenen die, zelfs met oude christelijke wortels, nieuw water nodig hebben om nieuwe vruchten voort te brengen en de schoonheid en vreugde van het geloof te herontdekken.

Beste vrienden, de zalige Johannes Paulus II is een grote missionaris geweest, zoals ook blijkt uit een tentoonstelling die recent in Rome is voorbereid. Hij lanceerde opnieuw de missie ad gentes en bevorderde tegelijkertijd de nieuwe evangelisatie. We vertrouwen de ene en de andere toe aan de voorspraak van de Allerheiligste Maria. Moge de Moeder van Christus altijd en overal de verkondiging van het Evangelie vergezellen, zodat de ruimten in de wereld zich vermenigvuldigen en verruimen waarin mensen de vreugde herontdekken om te leven als Gods kinderen.

Document

Naam: WAAR HET EVANGELIE VERSCHIJNT, BLOEIT HET LEVEN
6e Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 29 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 2 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam