• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GELOVEN IN GOD EN GELOVEN IN JEZUS
Vijfde Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Het Evangelie van deze vijfde zondag van Pasen houdt een dubbel gebod over het geloof voor: geloven in God en geloven in Jezus. Want de Heer zegt tot zijn leerlingen: "Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij" (Joh. 14, 1). Dat zijn niet twee afzonderlijke handelingen, maar een enkele geloofsdaad, het volledig hechten aan het heil dat God de Vader heeft bewerkstelligd door zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe Testament maakte een einde aan de onzichtbaarheid van de Vader. God toonde zijn gelaat, zoals bevestigd door Jezus' reactie op de apostel Filippus: "Wie Mij ziet, ziet de Vader" (Joh. 14, 9). Gods Zoon, met zijn menswording, dood en opstanding, bevrijdde ons van de slavernij van zonde om ons de vrijheid van de kinderen Gods te geven, en gaf ons het gelaat van God, die liefde is, te kennen: God is zichtbaar, hij is zichtbaar in Christus. Heilige Theresia van Avila schrijft dat men zich niet moet "afscheiden met opzet van al ons goed en heil, dat is de allerheiligste mensheid van onze Heer Jezus Christus." H. Teresia van Avila, De innerlijke Burcht, Castillo Interior. 7, 6: Obras Completas, EDE, Madrid 1984, p. 947 Daarom kunnen alleen door in Christus te geloven en met hem verenigd te blijven, de leerlingen, waartoe ook wij behoren, zijn voortdurend handelen in de geschiedenis voortzetten: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u —zegt de Heer—: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe" (Joh. 14, 12).

Het geloof in Jezus brengt met zich mee dat je Hem elke dag volgt, in de eenvoudige handelingen waaruit onze dag bestaat. "Het is eigen aan Gods mysterie om onopvallend op te treden. Slechts beetje bij beetje bouwt het zijn geschiedenis binnen de geschiedenis van de gehele mensheid. Hij wordt mens, maar op zo'n wijze dat Hij kan worden genegeerd door zijn tijdgenoten, door de bekende krachten in de geschiedenis. Hij lijdt en sterft en wil, als de Verrezene, de mensheid bereiken slechts door het geloof van de zijnen, aan wie Hij zich openbaart. Hij houdt niet op zachtjes aan de deur van ons hart te kloppen en als we Hem openen, stelt Hij ons langzaam in staat om te "zien"." Paus Benedictus XVI, Boek, Deel II, Jezus van Nazareth - Van de intocht in Jeruzalem tot de Verrijzenis (31 mrt 2011). Tielt 2011, p. 247 Heilige Augustinus beweert dat "het noodzakelijk was dat Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14, 6), want toen de weg eenmaal bekend was, bleef het doel nog onbekend" H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 69, 2: ccl 36, 500 en het doel is de Vader. Voor de Christenen, voor ieder van ons, bestaat de weg naar de Vader uit het geleid worden door Jezus, door zijn woord van Waarheid, en de gave te aanvaarden van zijn Leven. Laten we de uitnodiging van heilige Bonaventura tot de onze maken: "Open daarom uw ogen, spits het geestelijk gehoor, open uw lippen en bereid uw hart, zodat u in alle schepselen uw God kunt zien, horen, prijzen, beminnen, verheffen, verheerlijken en eren." H. Bonaventura, De weg van de geest naar God, Itinerarium Mentis in Deum. I, 15

Beste vrienden, de toewijding om Jezus Christus te verkondigen, "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14, 6), vormt de belangrijkste taak van de kerk. Laten we de Maagd Maria aanroepen om de herders en al diegenen in de verschillende dienstwerken die de vreugdevolle boodschap van heil verkondigen, altijd bij te staan, zodat het Woord van God zich kan verspreiden en het aantal leerlingen zich kan vermenigvuldigen. Vgl. Hand. 6, 7

Document

Naam: GELOVEN IN GOD EN GELOVEN IN JEZUS
Vijfde Zondag van Pasen (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 2 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam