• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HOE DE STEM VAN GOD ONDERSCHEIDEN VAN DE STEM VAN DE BOZE
4e Zondag van Pasen (Jaar A) - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis

Dierbare broeders en zusters, goeiedag!

De vierde zondag van Pasen die wij vandaag vieren, is gewijd aan Jezus, de Goede Herder. Het Evangelie zegt : “De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten” (Joh. 10, 3). De Heer roept ons bij onze naam, Hij roept ons omdat Hij van ons houdt. Maar, zegt het Evangelie nog, er zijn andere stemmen, om niet te volgen: die van vreemden, dieven en rovers die de schapen willen kwaad doen.

We horen die verschillende stemmen in ons. Er is de stem van God, die zacht tot ons geweten spreekt, en er is de bekorende stem die naar het kwaad leidt. Hoe de stem van de Goede Herder onderscheiden van die van de dief, hoe de ingeving van God onderscheiden van de suggestie van de boze? Men kan deze twee stemmen leren onderscheiden: zij spreken namelijk twee verschillende talen, dat wil zeggen dat zij tegengestelde manieren hebben om aan de deur van ons hart te kloppen. Zij spreken een andere taal.

Zoals wij de ene taal van de andere kunnen onderscheiden, zo kunnen wij ook de stem van God en de stem van de boze onderscheiden. De stem van God verplicht nooit: God biedt zich aan, Hij dringt zich niet op. De slechte stem daarentegen verleidt, valt aan, dwingt: zij wekt fascinerende illusies, aanlokkelijke emoties, die echter voorbijgaan. Eerst flatteert zij, doet zij ons geloven dat wij almachtig zijn, maar daarna laat zij ons achter met leegte van binnen en beschuldigt zij ons: ge zijt niets waard. De stem van God daarentegen, corrigeert ons, met veel geduld, maar zij bemoedigt steeds, zij troost: zij geeft altijd hoop. De stem van God is een stem die horizont biedt, de stem van de boze zet u integendeel tegen de muur, duwt u in de hoek.

Een ander verschil: de stem van de vijand leidt u af van het heden en wilt dat ge u concentreert op angst voor de toekomst of op droefenis uit het verleden. De vijand wil het heden niet: hij brengt bitterheden terug naar boven, de herinnering aan geleden onrecht, aan iemand die ons kwaad deed … al die slechte herinneringen. De stem van God spreekt echter in het heden: nu kunt ge goed doen, nu kunt ge creatief de liefde beoefenen, nu kunt ge afstand doen van de spijt en wroeging die uw hart gevangen houden. Hij bezielt ons, Hij doet ons vooruitgaan, maar Hij spreekt in de tegenwoordige tijd: nu.

Nog een verschil: de twee stemmen wekken verschillende vragen in ons op. Die van God komt, zal zijn: wat is goed voor mij? De bekoorder zal op een andere vraag insisteren: wat zou ik graag doen? wat ligt mij? De slechte stem draait altijd rond het ik, rond zijn driften, behoeften, rond alles hier en nu. Zij is zoals de grillen van een kind: alles hier en nu. De stem van God belooft echter nooit goedkope vreugde: zij nodigt uit ons ik te overstijgen om het ware goed te vinden, vrede. Denken wij daaraan: het kwaad geeft nooit vrede, maar eerst bezetenheid om bitterheid achter te laten. Dat is de stijl van het kwaad.

De stem van God en die van de bekoorder spreken ook in verschillende middens. De vijand geeft de voorkeur aan het duister, aan leugen, roddel. De Heer houdt van het zonlicht, de waarheid, oprechte transparantie. De vijand zal ons zeggen: sluit u op in uzelf, niemand begrijpt u of luistert naar u, heb er geen vertrouwen in! Het goede daarentegen, nodigt uit zich open te stellen, helder te zijn en vertrouwen te hebben in God en de anderen.

Dierbare broeders en zusters, in deze periode doen zoveel gedachten en zorgen ons opsluiten in onszelf. Letten wij op de stemmen in ons hart. Vragen wij ons af vanwaar ze komen. Vragen wij de genade de stem van de Goede Herder te herkennen en te volgen, Hij die ons achter de omheining van het egoïsme weghaalt en naar de weide van ware vrijheid leidt.

Moge de Heilige Maagd Maria, Moeder van Goede Raad, onze onderscheiding richting geven en begeleiden.

NĂ¡ het bidden van het Regina Caeli

Dierbare broeders en zusters,

Vandaag vieren we de Wereldgebedsdag voor Roepingen. Het christelijk bestaan is altijd een antwoord op Gods roeping, in welke staat van leven dan ook. Deze dag herinnert ons aan wat Jezus eens zei, dat het veld van het Koninkrijk van God veel werk vraagt en dat we de Vader moeten bidden om werkers te sturen voor de oogst. Vgl. Mt. 9, 37-38 Het priesterschap en het gewijde leven vereisen moed en doorzettingsvermogen; en zonder gebed gaan we niet verder op deze weg. {...}

Ik wil nogmaals mijn verbondenheid betuigen met degenen die lijden aan Covid-19, met degenen die zich inzetten voor hun zorg, en voor allen die op welke manier dan ook onder deze pandemie lijden. Tegelijkertijd wil ik de internationale samenwerking die plaatsvindt met verschillende initiatieven om adequaat en effectief te reageren op de ernstige crisis die we doormaken, steunen en aanmoedigen. Het is namelijk belangrijk de om wetenschappelijke capaciteiten op een transparante en belangeloze manier samen te brengen, om vaccins en behandelingen te vinden en om universele toegang te garanderen tot essentiële technologieën die iedere geïnfecteerde persoon, in elk deel van de wereld, in staat zal stellen om de nodige gezondheidszorg te ontvangen.

{...}

En ik dank de kinderen van de vereniging die mij een collage met honderden gekleurde madeliefjes van hen hebben gestuurd. Dank jullie wel!

{...}

Ik roep de Mariavereerders die vanwege de coronacrisis thuis moeten blijven, zich geestelijk met deze bedevaartsoorden te verbinden.

{...}

{...}

Vergeet niet: op 14 mei moeten alle gelovigen, gelovigen van verschillende tradities, samen bidden, vasten en werken van liefdadigheid verrichten!

{...}

Document

Naam: HOE DE STEM VAN GOD ONDERSCHEIDEN VAN DE STEM VAN DE BOZE
4e Zondag van Pasen (Jaar A) - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 3 mei 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam