• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In dit verband is het noodzakelijk, het wezenlijke verschil uit te leggen tussen een ongezonde vorm van nationalisme, die de minachting van andere naties of culturen preekt, en een patriottisme, dat juist bestaat uit oprechte liefde voor het eigen vaderland. Echt patriottisme zal nooit proberen het welzijn van de eigen natie te verbeteren ten koste van anderen. Dat zou er in werkelijkheid op uitlopen dat ook aan de eigen natie schade zou worden toegebracht en dat er verderfelijke gevolgen zouden ontstaan, zowel voor de aanvaller, alsook voor het slachtoffer. Daarom is het nationalisme, vooral in zijn meest radicale uitingsvormen, het tegenovergestelde van het echte patriottisme, en wij moeten nu alles in het werk stellen om te verhinderen, dat het extreemnationalisme leidt tot nieuwe vormen van de dwalingen van het totalitarisme. Het is een verplichting, die natuurlijk ook dan geldt, wanneer men zelfs het religieuze principe zou overnemen als grondslag voor het nationalisme, zoals helaas voorkomt bij bepaalde verschijnselen van het zogenaamde 'fundamentalisme'.

Document

Naam: VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES TER GELEGENHEID VAN HET 50-JARIG BESTAAN VAN DE WERELDORGANISATIE
De mensheid heeft moed nodig voor de toekomst
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 oktober 1995
Copyrights: © 1995, RKKerk.nl
Vert.drs. M. Schemkes
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam