• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ZIE HET KWAAD IN HET GEZICHT EN BESTRIJD DE OORZAKEN EN GEVOLGEN ERVAN
Eerste Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar A) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Afgelopen woensdag, met het vasten en de ritus van de asoplegging, traden we de Vastentijd binnen. Maar wat betekent het om "de Vastentijd binnen te gaan"? Het betekent het begin van een tijd van bijzondere toewijding in de geestelijke strijd die ons confronteert met het kwaad in de wereld, in ieder van ons en om ons heen. Het betekent dat we het kwaad in het gezicht kijken en ons opstellen om tegen de gevolgen ervan te strijden, vooral tegen de oorzaken ervan, tot de laatste oorzaak, namelijk Satan. Het betekent niet het probleem van het kwaad op anderen, op de samenleving of op God afwentelen, maar de eigen verantwoordelijkheden erkennen en bewust het te lijf gaan. In dit verband weerklinkt Jezus' uitnodiging aan iedereen om zijn "kruis" op te nemen en hem met nederigheid en vertrouwen te volgen. Vgl. Mt. 16, 24

Het "kruis", hoe zwaar ook, is niet synoniem met pech, met ongeluk dat zoveel mogelijk moet worden vermeden, maar met de mogelijkheid om Jezus te volgen en zo kracht te krijgen in de strijd tegen zonde en kwaad. Daarom betekent het binnentreden van de Vastentijd het hernieuwen van de persoonlijke en gemeenschappelijke beslissing om samen met Christus het kwaad aan te pakken. De weg van het kruis is inderdaad de enige die leidt naar de overwinning van de liefde op de haat, van het delen met anderen op het egoïsme, van de vrede op het geweld. Op deze manier bezien is de Vastentijd werkelijk een gelegenheid voor een sterke ascetische en spirituele inspanning, gebaseerd op de genade van Christus.

Dit jaar valt het begin van de Vasten samen met de 150ste verjaardag van de verschijningen te Lourdes. Vier jaar nadat de zalige Pius IX het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis had afgekondigd, verscheen Maria voor het eerst op 11 februari 1858 aan heilige Bernadette Soubirous in de grot van Massabielle. Daarop volgden andere verschijningen, vergezeld van buitengewone gebeurtenissen, en uiteindelijk nam de Heilige Maagd afscheid en onthulde de jonge zieneres, in het lokale dialect: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis." De boodschap die Onze Lieve Vrouw in Lourdes blijft verspreiden, herinnert aan de woorden die Jezus juist aan het begin van zijn openbare zending sprak, en die we tijdens deze Vastentijd nog vele malen horen: "Bekeert u en gelooft in het Evangelie", bidt en doet boete. Nemen we Maria's uitnodiging aan, die die van Christus laat weerklinken, en vragen we haar om ons met geloof de Vastentijd te laten "binnengaan", om deze tijd van genade met vreugde en edelmoedige toewijding te beleven.

Document

Naam: ZIE HET KWAAD IN HET GEZICHT EN BESTRIJD DE OORZAKEN EN GEVOLGEN ERVAN
Eerste Zondag van de Veertigdagentijd (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 februari 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 2 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam