• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Apostolische brief: MOTU PROPRIO van
Paus Johannes Paulus II
het uitroepen van de Heilige Thomas More als Patroon van regeringsleiders en politici.

 

Het leven en de marteldood van de heilige Thomas More is de bron geweest voor een boodschap die de eeuwen overspant en tot alle mensen spreekt over de onvervreemdbare waardigheid van het menselijk geweten, die, zoals het Tweede Vaticaanse Concilie ons herinnert, "het meest innige centrum en heiligdom van een persoon is, waarin hij of zij alleen is met God, wiens stem in hen weerklinkt" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 16. Als de mens acht geeft aan deze roep naar waarheid, dan zal hun geweten hun handelingen betrouwbaar geleiden naar het goede. Juist vanwege de getuigenis die hij uitdroeg, zelfs ten koste van zijn eigen leven, voorrang gevend aan de waarheid boven macht, wordt de heilige Thomas More vereerd als een onvergankelijk voorbeeld voor morele integriteit. En zelfs buiten de Kerk, speciaal door hen met verantwoordelijkheid voor het lot van de mens, wordt hij erkend als een bron van inspiratie voor een politiek systeem met als allerhoogste doel de dienstbaarheid aan de mens.

Onlangs hebben diverse staatshoofden en regeringen, talloze politieke figuren, enkele episcopale conferenties en individuele bisschoppen mij gevraagd de Heilige Thomas More uit te roepen tot Patroon van regeringsleiders en politici. Onder hen die deze petitie ondersteunen zijn mensen van verschillende politieke, culturele en religieuze achtergronden, en dit is een teken van de diepe en wijdverspreide interesse in de gedachte en handelingen van deze uitzonderlijke staatsman.

Document

Naam: H. THOMAS MORE, PATROON VAN REGERINGSLEIDERS EN POLITICI
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 31 oktober 2000
Copyrights: © 2000, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam