• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geplaatst voor de complexiteit van de hedendaagse economische context, zal de leek zich in zijn actie laten leiden door de principes van het sociaal magisterium. Het is noodzakelijk dat deze principes worden gekend en aanvaard in de sfeer van de economische activiteit zelf. Indien zij worden genegeerd — bovenal het principe van de centraliteit van de menselijke persoon — dan wordt de kwaliteit van het economische leven gecompromitteerd Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Activiteiten en het gedrag van de Katholieken op het gebied van de politiek (24 nov 2002), 3.

Het engagement van christenen moet ook worden vertaald in een inspanning voor een culturele reflectie die gericht is op een oordeel over de huidige modellen van economische en sociale ontwikkeling. Het herleiden van het ontwikkelingsvraagstuk tot een exclusief technisch probleem zou deze laatste van zijn ware inhoud beroven, een inhoud die integendeel betrekking heeft op “de waardigheid van mensen en volken” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 41
.

Economisten, zij die werkzaam zijn op dit terrein en de politieke leiders, moeten de nood voelen aan een herdenking van de economie, door enerzijds de dramatische materiële armoede van miljarden mensen in overweging te nemen, en door anderzijds rekening te houden met het feit dat “huidige economische, sociale en culturele structuren slecht toegerust zijn om te beantwoorden aan de eisen van een authentieke ontwikkeling” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2000, Vrede op aarde (8 dec 1999), 14. De legitieme eisen van economische doelmatigheid moeten beter in overeenstemming worden gebracht met de eisen van politieke deelname en sociale rechtvaardigheid. Concreet betekent dit dat solidariteit een integraal deel moet uitmaken van de netwerken van economische, politieke en sociale onderlinge afhankelijkheid die ertoe neigen het huidige globaliseringsproces te doen toenemen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2000, Vrede op aarde (8 dec 1999), 17. In dit proces van herdenken, goed georganiseerd en bestemd om een invloed uit te oefenen op de manier waarop men tegen economische realiteiten aankijkt, moeten verenigingen met een christelijke inspiratie die actief zijn in het economische leven — organisaties van arbeiders, bedrijfsleiders en economisten — een voorname rol spelen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam