• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De aanwezigheid van de leken in het sociale leven wordt gekarakteriseerd door dienstbaarheid — het teken en de uitdrukking van de liefde — die zich op verschillende manieren manifesteert in de sferen van het gezin, de cultuur, de arbeid, de economie en de politiek. Gehoor gevend aan de verschillende eisen van hun concreet werkdomein, drukken de lekengelovigen de waarheid van hun geloof en tegelijk de waarheid van de sociale leer van de Kerk uit, die ten volle wordt gerealiseerd wanneer zij concreet beleefd wordt in functie van het oplossen van sociale problemen. De geloofwaardigheid zelf van de sociale leer ligt veeleer in het getuigenis van de werken dan in de samenhang en de interne logica ervan Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 255 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 57.

Binnengetreden in het derde millennium van de christelijke tijdrekening zullen de lekengelovigen zich door hun getuigenis openstellen voor alle mensen met wie zij samen de meest dringende noden van onze tijd zullen aanpakken: “Wat door deze heilige kerkvergadering uit de schatten van de leer der Kerk naar voren is gebracht, heeft de bedoeling alle mensen van onze tijd, of ze nu in God geloven of Hem niet uitdrukkelijk erkennen, te helpen om, met een duidelijker inzicht in de volheid van hun roeping, de wereld meer af te stemmen op de hoge waardigheid van de mens, om een universele en hechter gefundeerde broederschap na te streven en om, onder drang van de liefde, in een edelmoedige en gezamenlijke poging een antwoord te geven op de dringende eisen van onze tijd” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 91.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam