• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het magisterium veroordeelt “de afschuwelijkheid van de oorlog” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 77 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2307-2316 en vraagt dat oorlog op een geheel nieuwe manier bekeken wordt Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 80 . Het is inderdaad “nauwelijks voorstelbaar dat in een atoomtijdperk oorlog als een instrument voor rechtvaardigheid gebruikt wordt” H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 127. Oorlog is een “gesel” Paus Leo XIII, Toespraak, Tot het college van Kardinalen (1 jan 1899) en is nooit een geschikt middel om conflicten tussen naties op te lossen, “het is dit nooit geweest en zal dit ook nooit zijnH. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Ontmoeting met de medewerkers van het vicariaat van Rome (17 jan 1991) H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de bisschoppen van de Latijnse ritus van het Arabische Schiereiland (1 okt 1990), 4, omdat het nieuwe en nog meer gecompliceerde conflicten veroorzaakt Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot het College van Kardinalen (24 juni 1965), 21. Wanneer hij uitbarst, wordt oorlog een “nodeloos bloedbad” Paus Benedictus XV, Nota, Dès le debut - Vredesnota (1 aug 1917), een “avontuur zonder terugkeer” H. Paus Johannes Paulus II, Gebeden en Testament, Aan het einde van de wekelijkse algemene audiëntie op de woensdag, Gebed voor de vrede (16 jan 1991) die de huidige mensheid compromitteert en de toekomstige bedreigt. “Niets is verloren bij vrede; alles kan verloren gaan bij oorlog” Paus Pius XII, Radiotoespraak, Oproep tot het behoud van de vrede, Un'ora grave (24 aug 1939) H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Internationale Dag voor de Vrede 1 januari 1993, Wie de vrede zoekt, komt de armen tegemoet (8 dec 1992), 4 Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 116 . De schade die bij een gewapend conflict wordt veroorzaakt, is niet enkel materieel maar ook moreel Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 79. Uiteindelijk is oorlog “het falen van elk waarachtig humanisme” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 1999, In het respect van de mensenrechten ligt het gehiem van de ware vrede (8 dec 1998), 11, “het is altijd een nederlaag voor de mensheid” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Nieuwjaarstoespraak tot de ambassadeurs bij de Heilige Stoel - 2003 (13 jan 2003), 4 “nooit meer volken tegen andere, nooit meer! (...) nooit meer oorlog, nooit meer oorlog” H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de 20ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (4 okt 1965), 5!
Het zoeken naar oplossingen voor internationale conflicten die alternatieven voor oorlog bieden, is vandaag dramatisch dringend geworden, omdat “de verschrikkelijke kracht van de vernietigingsmiddelen, die nu zelfs verworven kunnen worden door de middelgrote en kleine machten, en de steeds nauwere band tussen de volken van heel de aarde het zeer moeilijk of praktisch onmogelijk maken om de gevolgen van een conflict te beperken” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 51. Het is daarom noodzakelijk om de oorzaken van gewapende conflicten op te sporen, vooral deze die gerelateerd zijn aan structurele situaties van onrechtvaardigheid, armoede en uitbuiting, die tussenkomst vereisen opdat ze ongedaan worden gemaakt. “Daarom is de andere naam van de vrede ontwikkeling. Zoals er de collectieve verantwoordelijkheid bestaat voor het vermijden van de oorlog, zo bestaat er de collectieve verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de ontwikkeling” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 52.
Staten beschikken niet altijd over de aangepaste middelen om effectief in hun verdediging te voorzien; vandaar de noodzaak en het belang van internationale en regionale organisaties, die in staat zouden moeten zijn om samen te werken om conflicten op te lossen en de vrede te bevorderen door het herstellen van relaties van wederzijds vertrouwen die het nemen van toevlucht tot oorlog ondenkbaar maken Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 113. “Toch mogen wij vertrouwen, dat de volken door contacten en onderhandelingen beter gaan beseffen, hoe zij met elkaar door de band van de menselijke natuur zijn verbonden, en beter leren begrijpen, dat één van de fundamentele eisen van hun gemeenschappelijke natuur is, dat de betrekkingen tussen individuen en volken steunen op de liefde en niet op de vrees. Want het is vooral de liefde, die de mensen brengt tot een eerlijke samenwerking en solidariteit in velerlei vormen, waardoor ontelbare voordelen kunnen worden gecreëerd” H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 129.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 1 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam