• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ernstige ecologische problemen vragen om een effectieve mentaliteitsverandering die leidt tot de aanname van nieuwe levensstijlen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 36, “waarin het zoeken naar het ware, het schone en het goede en de gemeenschap met de andere mensen voor een gezamenlijke groei de elementen zijn die de keuze van het verbruik, het sparen en de investering bepalen” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 36. Deze levensstijlen moeten ingegeven zijn door soberheid, matigheid en zelfbeheersing, zowel op het individuele als op het sociale niveau. Men moet breken met de loutere consumptielogica en vormen van agrarische en industriële productie bevorderen die de orde van de schepping respecteren en die voldoen aan de menselijke basisbehoeften voor iedereen. Deze houdingen, ondersteund door een hernieuwd bewustzijn van de onderlinge afhankelijkheid van alle bewoners van de aarde, zullen bijdragen tot het elimineren van talrijke oorzaken van ecologische rampen en zullen tevens de mogelijkheid garanderen om snel te kunnen reageren wanneer zulke rampen mensen en landen treffen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, In het Centrum van de Verenigde Naties, Nairobi, Kenia, Tot leden van het Agentschap van de Verenigde Naties (18 aug 1985), 5. Het ecologische vraagstuk mag niet louter worden aangepakt omwille van de afschrikwekkende vooruitzichten die degradatie van het milieu met zich meebrengt; het moet bovenal een sterke motivatie worden voor een authentieke solidariteit met wereldwijde dimensies.
De houding die de omgang van de mens met de schepping moet kenmerken, is er in essentie één van dankbaarheid en waardering: de wereld openbaart immers het mysterie van God die de wereld heeft geschapen en hem ondersteunt. Indien de relatie met God terzijde wordt geschoven, wordt de natuur ontdaan van haar diepste betekenis en verarmt ze. Indien men integendeel de natuur herontdekt in zijn dimensie van schepsel, dan kan men met haar vormen van communicatie opbouwen en kan men haar rijke en symbolische betekenis vatten, waardoor de mens de horizon van het mysterie kan binnendringen, een horizon die voor de mens de weg opent naar God, de Schepper van hemel en aarde. De wereld toont zich voor de ogen van de mens als spoor van God, als de plaats waar zijn creatieve, door de voorzienigheid bepaalde en verlossende kracht zich ontvouwt.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam