• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heer Jezus is het prototype en het fundament van de nieuwe mensheid. In Hem, het ware "beeld van God" (2 Kor. 4, 4), vindt de mens - die geschapen is naar het beeld van God - zijn vervulling. In het definitieve getuigenis van de liefde die God heeft gemanifesteerd in het kruis van Christus, werden alle barrières van vijandschap neergehaald Vgl. Ef. 2, 12-18 en voor hen die een nieuw leven in Christus leven, vormen raciale en culturele verschillen niet langer oorzaken van verdeeldheid Vgl. Rom. 10, 12 Vgl. Gal. 3, 26-28 Vgl. Kol. 3, 11 .

Dankzij de Geest is de Kerk zich bewust van het goddelijke plan van eenheid die de ganse menselijke soort omsluit Vgl. Hand. 17, 26 , een plan dat bestemd is om, via het heilsmysterie gerealiseerd onder de heerschappij van Christus Vgl. Ef. 1, 8-10 , de ganse realiteit van de gefragmenteerde en verspreide schepping opnieuw te verenigen. Sedert de dag van Pinksteren, wanneer de verrijzenis werd aangekondigd aan de verschillende volken en door iedereen in zijn eigen taal werd begrepen Vgl. Hand. 2, 6 , vervult de Kerk zijn plicht om te getuigen van de verloren eenheid te Babel en om deze te herstellen. Dankzij dit kerkelijke mysterie, is de mensenfamilie geroepen om haar eenheid te herontdekken en om de rijkdom van haar verschillen te erkennen, om zo "de volledige eenheid in Christus" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 te bereiken.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam