• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Rust op feestdagen is een recht Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 19 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 9. Zoals God "rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had" (Gen. 2, 2), moeten ook de mensen, geschapen naar zijn beeld, kunnen genieten van voldoende rust en van vrije tijd voor de verzorging van hun gezinsleven en van cultureel, sociaal en godsdienstig leven Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 67. De instelling van de dag des Heren draagt hiertoe bij Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2184. Op zondagen en op de andere verplichte feestdagen dienen de gelovigen zich te onthouden van "werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God moet worden gebracht, voor de vreugde die past bij de dag des Heren, voor het beoefenen van goede werken of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2185. De behoeften van het gezin of een groot sociaal belang vormen aanvaardbare excuses ten aanzien van het voorschrift van de zondagsrust, maar deze mogen geen gewoonte gaan worden die nadelig is voor de godsdienst, het gezinsleven of de gezondheid.
De zondag is een dag die moet worden geheiligd door menslievende activiteit, met een bijzondere aandacht voor de familieleden, evenals voor de zieken, de hulpbehoevenden en de bejaarden. Men mag ook de "broeders en zusters niet vergeten die dezelfde noden en dezelfde rechten hebben, maar die omwille van hun armoede en ellende niet kunnen uitrusten" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2186. Bovendien is de zondag een tijd van bezinning, stilte, studie en meditatie die de groei van het innerlijke en christelijke leven bevordert. De gelovigen moeten zich ook op die dag onderscheiden door hun matiging, door buitensporigheden en geweldplegingen te vermijden die soms massamanifestaties karakteriseren Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2187. De dag des Heren moet altijd worden beleefd als een dag van bevrijding die ons toelaat deel te nemen aan "de feestelijke vergadering" en aan "de vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven" Vgl. Hebr. 12, 22-23 , om zo te anticiperen op het definitieve Paasfeest in de glorie van de hemel Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 26. : "De viering van de zondag als tegelijkertijd de 'eerste dag' en de 'achtste dag' van de week biedt de christen het uitzicht op zijn doel: het eeuwig leven".
De publieke overheden hebben de plicht erop toe te zien dat de burgers, om reden van economische productiviteit, niet worden beroofd van tijd voor rust en voor de eredienst aan God. De werkgevers hebben een soortgelijke verplichting tegenover hun werknemers Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 32. Met eerbiediging van de religieuze vrijheid en van het algemeen welzijn van allen moeten christenen de zondagen en feestdagen van de Kerk als wettelijke feestdagen laten erkennen. "Zij moeten aan iedereen een openlijk voorbeeld geven van gebed, van eerbied en vreugde en zij moeten hun tradities verdedigen als een kostbare bijdrage tot het geestelijke leven van de menselijke samenleving" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2188. "Elke christen moet vermijden aan anderen, zonder noodzaak, verplichtingen op te leggen, die hen zouden beletten de dag des Heren te vieren" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2187.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam