• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
DEEL 2  -  DEEL 2
HOOFDSTUK 6  -  Menselijke arbeid
ARTIKEL 2  -  De profetische waarde van Rerum Novarum

ARTIKEL 2 - De profetische waarde van Rerum Novarum

De loop van de geschiedenis wordt gekenmerkt door de diepgaande transformaties en de verblijdende veroveringen van de arbeid, maar ook door de uitbuiting van zovele arbeiders en door de vergrijpen tegen hun waardigheid. De industriële revolutie heeft de Kerk voor een grote uitdaging geplaatst, die door haar sociaal magisterium krachtdadig en profetisch werd beantwoord door de bevestiging van universeel geldende en permanent actuele principes ter ondersteuning van de arbeider en zijn rechten.

Gedurende eeuwen was de boodschap van de Kerk gericht op een agrarische maatschappij die gekarakteriseerd werd door regelmatige en cyclische ritmes. Nu moest het Evangelie verkondigd en geleefd worden in een nieuwe areopaag, in het tumult van sociale gebeurtenissen in een meer dynamische maatschappij, waarbij rekening moest worden gehouden met de complexiteit van de nieuwe fenomenen en de verbluffende transformaties door de techniek teweeg gebracht. In het centrum van de pastorale zorg van de Kerk bevond zich op steeds dringender wijze het arbeidersvraagstuk, dit wil zeggen het probleem van de uitbuiting van arbeiders veroorzaakt door de nieuwe industriële, kapitalistisch georiënteerde organisatie van de arbeid, en het niet minder ernstige probleem van de ideologische manipulatie - socialistisch en communistisch - van de legitieme eisen van de arbeiderswereld. Het is in deze historische context dat de reflecties en waarschuwingen, die vervat liggen in de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van paus Leo XIII, zich situeren.

Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
is vóór alles een oprechte verdediging van de onvervreemdbare waardigheid van de arbeiders,
verbonden met het belang van het recht op eigendom, het principe van samenwerking tussen de sociale klassen, de rechten van de zwakkeren en de armen, de verplichtingen van arbeiders en werkgevers en het recht op vereniging.

De ideale oriëntaties beschreven in de encycliek versterken het engagement voor de christelijke bezieling van het sociale leven, dat merkbaar was in het ontstaan en de consolidatie van talrijke initiatieven op hoog publiek niveau: groepen en centra voor sociale studies, verenigingen, arbeidersorganisaties, syndicaten, coöperatieven, kredietinstellingen voor de landbouw, verzekeringsgroepen en bijstandsorganisaties. Dit alles gaf een opmerkelijke impuls aan een arbeidswetgeving ter bescherming van de arbeiders, vooral van kinderen en vrouwen, aan onderricht en aan verbetering van de lonen en van de hygiëne in de werkomstandigheden.

Sedert Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
heeft de Kerk nooit opgehouden zich in te laten met de problemen van de arbeiders in de context van een sociaal probleem dat progressief wereldwijde dimensies heeft aangenomen
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 2. De encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
breidt de personalistische visie, die typerend was voor de vorige sociale documenten, uit door de noodzaak aan te geven van een grondiger verstaan van de betekenis en de taken die eigen zijn aan de arbeid. Dit gebeurt door rekening te houden met het feit dat er "onophoudelijk (...) nieuwe vragen, nieuwe problemen naar voren (komen) die immer nieuwe hoop, maar ook vrees en bedreiging doen ontstaan, elementen die verbonden zijn aan deze fundamentele dimensie van het menselijk bestaan, waardoor het leven van de mens iedere dag opgebouwd wordt en waaruit hij zijn specifieke waardigheid put. Doch tegelijkertijd is er onophoudelijk de menselijke zorg, het lijden en tevens de benadeling en de onrechtvaardigheid in vervat die diep in het sociale leven van ieder volk en van de volken onderling binnendringen" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 1. De arbeid is in feite de "essentiële sleutel" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 3 van het ganse sociale vraagstuk en is niet alleen de voorwaarde voor economische groei maar ook voor de culturele en morele ontwikkelingen van de personen, het gezin, de maatschappij en de hele menselijke soort.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam