• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alleen de liefde kan de menselijke persoon volledig omvormen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 49-51. Dergelijke omvorming betekent niet dat men de aardse dimensie uitholt tot een louter bovenaardse spiritualiteit Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 5. Zij die menen dat men de bovennatuurlijke deugd van de liefde kan beleven zonder de overeenstemmende natuurlijke fundamenten — die ook de plicht van rechtvaardigheid insluiten — mee te verdisconteren, bedriegt zichzelf. “De caritas is het grootste sociale gebod; ze eerbiedigt de ander en zijn rechten. Ze eist de praktijk van de rechtvaardigheid en zij alleen stelt ons daartoe in staat. Ze inspireert tot een leven van zelfgave: ‘Wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen en wie het verliest, zal het behouden’ (Lc. 17, 33)” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1889. Omgekeerd kan de liefde zijn volledige uitdrukking niet vinden in de aardse dimensie van de menselijke en de sociale relaties alleen, omdat de doeltreffendheid van de liefde voortvloeit uit de relatie met God. “In de avond van dit leven zal ik voor U verschijnen met lege handen, want ik vraag U niet, Heer, mijn daden te tellen. Al onze gerechtigheden zijn nog besmet in uw ogen. Ik wil mij dus bekleden met Uw eigen gerechtigheid en van Uw liefde het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen” H. Teresia van Lisieux van het Kind Jezus, Acte d'offrande à l'Amour miséricordieux Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2011.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam