• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen aan de ene kant de vereisten van het geloof en sociaal-politieke opties, en aan de andere kant tussen de keuzes gemaakt door individuele christenen en door de christelijke gemeenschap als zodanig, impliceert dat het aanhangen van een partij of van een politieke beweging wordt beschouwd als een persoonlijke keuze die legitiem is voor zover de partijen en hun posities niet incompatibel zijn met het christelijk geloof en met de christelijke waarden Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de viering van de oktobermaand (Rozenkransgebed), Octobre Mense (22 sept 1891), 46. Nochtans kan de keuze van een partij, een politieke alliantie, de personen aan wie het openbare leven wordt toevertrouwd — hoewel er een beroep wordt gedaan op het geweten van elke persoon — nooit een exclusieve individuele keuze zijn. “Het komt toe aan de christelijke gemeenschap om objectief de situatie van haar land te analyseren, om door het licht van de onveranderlijke woorden van het Evangelie klaarheid te brengen en om principes voor reflectie, oordeelscriteria en richtlijnen voor het handelen gesteund op de sociale leer van de Kerk te formuleren” Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de viering van de oktobermaand (Rozenkransgebed), Octobre Mense (22 sept 1891), 4. In elk geval “mag niemand in genoemde gevallen voor zijn eigen mening de garantie van het kerkelijk gezag exclusief (...) opeisen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43; gelovigen moeten veeleer “pogen in een open gesprek elkaar te verlichten, met behoud van de wederzijdse liefde en in bezorgdheid vooral voor het algemeen welzijn” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam