• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het principe van het laïcisme houdt het respect van de staat voor elke godsdienstige overtuiging in, die “de vrije uitoefening van de rituele, spirituele, culturele en caritatieve activiteiten van gelovige gemeenschappen verzekert. In een pluralistische maatschappij is het laïcisme een plaats voor communicatie tussen de verschillende spirituele tradities van de natie” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique (2004) (12 jan 2004), 3. Spijtig genoeg blijven er zelfs in democratische maatschappijen nog steeds uitdrukkingen van onverdraagzaam laïcisme over die vijandig staan tegenover het toekennen van elk soort van politieke of culturele relevantie aan gelijk welke vorm van geloof, door het discrediteren van het sociale en politieke engagement van christenen omdat zij zich herkennen in de door de Kerk onderwezen waarheden en omdat zij gehoorzamen aan de morele plicht om te handelen volgens hun geweten. Deze houdingen gaan zelfs zo ver dat zij radicaal de grond voor een natuurlijke moraal loochenen. Deze ontkenning, die de voorloper is van een morele anarchie die als logisch gevolg heeft dat de sterken heersen over de zwakken, kan onder geen enkel beding door een legitiem pluralisme worden aanvaard, aangezien dit de grondslag zelf van de menselijke samenleving ondermijnt. In het licht van deze toestand “kan de marginalisering van het christendom niet dienstig zijn voor de toekomst van een maatschappij of voor een consensus onder de volken; meer nog, dit zou de culturele en spirituele fundamenten van de beschaving ondermijnen” Congregatie voor de Geloofsleer, Activiteiten en het gedrag van de Katholieken op het gebied van de politiek (24 nov 2002), 6.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam