• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De lekengelovige is geroepen om te zoeken naar mogelijke stappen die in concrete politieke situaties kunnen worden gezet om de principes en de morele waarden, die eigen zijn aan het sociale leven, in de praktijk om te zetten. Dit vereist een methode van onderscheiding Vgl. Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Richtlijnen voor de studie en het onderricht van de sociale leer van de Kerk bij de vorming van priesters (30 dec 1988), 8, zowel op het persoonlijke als op het gemeenschappelijke niveau, gestructureerd rond bepaalde kernpunten: kennis van de situaties, geanalyseerd met behulp van de sociale wetenschappen en andere geschikte instrumenten; de systematische reflectie over deze realiteiten in het licht van de onveranderde boodschap van het Evangelie en de sociale leer van de Kerk; de identificatie van keuzes die gericht zijn op het garanderen van een positieve ontwikkeling van deze situaties. Wanneer de realiteit het voorwerp uitmaakt van zorgvuldige aandacht en juiste interpretatie, kunnen er concrete en effectieve keuzes worden gemaakt. Nochtans mag men nooit een absolute waarde toekennen aan deze keuzes, omdat geen enkel probleem eens en voorgoed kan worden opgelost. “Het christelijke geloof heeft nooit de bedoeling gehad om sociale en politieke vraagstukken in een strak keurslijf te dwingen, in het bewustzijn dat de historische dimensie waarin de mens leeft, oplegt dat hij in onvolmaakte omstandigheden leeft, die ook onderhevig zijn aan snelle verandering” Congregatie voor de Geloofsleer, Activiteiten en het gedrag van de Katholieken op het gebied van de politiek (24 nov 2002), 7.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam