• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Economisten, zij die werkzaam zijn op dit terrein en de politieke leiders, moeten de nood voelen aan een herdenking van de economie, door enerzijds de dramatische materiële armoede van miljarden mensen in overweging te nemen, en door anderzijds rekening te houden met het feit dat “huidige economische, sociale en culturele structuren slecht toegerust zijn om te beantwoorden aan de eisen van een authentieke ontwikkeling” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2000, Vrede op aarde (8 dec 1999), 14. De legitieme eisen van economische doelmatigheid moeten beter in overeenstemming worden gebracht met de eisen van politieke deelname en sociale rechtvaardigheid. Concreet betekent dit dat solidariteit een integraal deel moet uitmaken van de netwerken van economische, politieke en sociale onderlinge afhankelijkheid die ertoe neigen het huidige globaliseringsproces te doen toenemen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2000, Vrede op aarde (8 dec 1999), 17. In dit proces van herdenken, goed georganiseerd en bestemd om een invloed uit te oefenen op de manier waarop men tegen economische realiteiten aankijkt, moeten verenigingen met een christelijke inspiratie die actief zijn in het economische leven — organisaties van arbeiders, bedrijfsleiders en economisten — een voorname rol spelen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam