• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De lekengelovigen moeten de media zien als mogelijke en krachtige instrumenten voor solidariteit: “de menselijke solidariteit wordt bevorderd door waarheidsgetrouwe en juiste communicatie, door het vrije verkeer van ideeën, die de kennis en de eerbied voor de anderen gunstig beïnvloeden” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2495. Dit is niet het geval wanneer de media gebruikt worden om economische systemen die ten dienste staan van hebzucht en begerigheid, in het leven te roepen en te ondersteunen. Wanneer men geconfronteerd wordt met ernstig onrecht, dan weerspiegelt de beslissing om volledig bepaalde aspecten van menselijk lijden te negeren, een onverdedigbare selectiviteit Vgl. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Wereld Communicatie Dag, Jubileum van de Journalisten tijdens het Heilig Jaar 2000, Ethiek in de communicatie (4 juni 2000). Communicatiestructuren en politiek, en de spreiding van technologie, zijn factoren die ertoe bijdragen dat sommige mensen “rijk aan informatie” en anderen “arm aan informatie” worden, in een tijd waarin voorspoed en zelfs overleving afhangen van informatie. Op die manier dragen media dikwijls bij tot onrechtvaardigheden en onevenwicht die zelf aanleiding geven tot het lijden waarover zij vervolgens verslag uitbrengen. Communicatie- en informatietechnologie, evenals de vorming om ze te gebruiken, moeten gericht zijn op het elimineren van dergelijke onrechtvaardigheden en onevenwichten.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam