• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de bevordering van een authentieke cultuur moeten de leken een groot belang hechten aan de massamedia, door bovenal de inhouden van de talloze keuzes die de mens maakt, kritisch te evalueren. Deze keuzes, die variëren van groep tot groep en van individu tot individu, hebben allemaal een morele draagwijdte en moeten in het licht daarvan beoordeeld worden. Voor het juiste gebruik moet men de zedelijke normen kennen en die op het terrein trouw in toepassing brengen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 4. De Kerk biedt een lange traditie van wijsheid aan, geworteld in de goddelijke openbaring en menselijke reflectie Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 36-45. t.m. 48, waarvan de theologische oriëntatie een belangrijke correctie biedt op zowel de “‘atheïstische’ oplossing, die de mens berooft van één van zijn fundamentele aspecten, het geestelijke, als tegenover de permissieve en consumptistische oplossingen, die er onder verschillende voorwendsels naar streven hem te overtuigen van zijn onafhankelijkheid van iedere wet en van God” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 55. Veeleer dan het beoordelen van de media, staat deze traditie hiervan ten dienste: “de cultuur van wijsheid van de Kerk kan de mediacultuur van informatie behoeden voor het verworden tot een betekenisloze accumulatie van feiten” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Boodschap voor de XXXIIIste Wereldcommunicatiedag 1999, Massamedia: een vriendschappelijke metgezel voor wie de Vader zoekt (24 jan 1999), 3.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam