• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De tweede uitdaging betreft de inhoud van de cultuur, met name de waarheid. Het probleem van de waarheid is essentieel voor de cultuur omdat elke mens de plicht blijft hebben “om rekening te houden met de gehele menselijke persoon, waarin de waarden van verstand, wil, geweten en broederlijkheid uitblinken” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 61. Een juiste antropologie is het criterium voor de verheldering en het begrip van alle historische vormen van cultuur. Het engagement van de christen in het culturele domein is gekant tegen gelijk welk reductionistisch en ideologisch perspectief op de mens en het leven. De dynamiek van openheid voor de waarheid wordt bovenal gegarandeerd door het feit dat “de culturen van de verschillende naties (...) in wezen evenvele wijzen [zijn] om te antwoorden op de vraag aangaande de zin van het persoonlijke bestaan” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 24.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam