• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het sociale en politieke engagement van de lekengelovigen in het domein van de cultuur beweegt zich vandaag in verschillende richtingen. De eerste is die van het zoeken naar het garanderen van het recht van elke persoon op een menselijke en burgerlijke cultuur “overeenstemmend met de waardigheid van de persoon, zonder onderscheid van ras, sekse, natie, godsdienst of maatschappelijke rang” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 60. Dit recht impliceert het recht van de gezinnen en personen op een vrije en open school; een vrije toegang tot de sociale communicatiemiddelen samen met het vermijden van alle vormen van monopolie en ideologische controle op dit terrein; vrijheid van onderzoek, van de verspreiding van de eigen mening, van gedachtewisseling en discussie. Aan de basis van de armoede van zeer veel mensen liggen ook verschillende vormen van cultureel gemis en het niet erkennen van culturele rechten. Het engagement ten voordele van de opvoeding en de vorming van de persoon, is altijd de eerste bekommernis van de christelijke sociale actie geweest.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam