• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Cultuur moet een geprivilegieerd domein vormen voor de aanwezigheid en het engagement van de Kerk en van elke Christen. De kloof tussen het christelijke geloof en het dagelijkse leven wordt door het tweede Vaticaans concilie beschouwd als één van de ergste fouten van onze tijd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43. Het verdwijnen van het metafysisch perspectief, het verlies van het verlangen naar God in een narcisme dat alleen oog heeft voor het eigenbelang en de verspreiding van middelen voor een consumptistische levensstijl, de eerste plaats die wordt toegekend aan de technologie en het wetenschappelijk onderzoek als doelen op zich, de nadruk op het uiterlijke, de zoektocht naar een imago, de communicatietechnieken: al deze fenomenen moeten begrepen worden vanuit hun culturele dimensies en moeten gerelateerd worden aan het centrale vraagstuk van de menselijke persoon, van integrale menselijke groei, van het menselijke vermogen om te communiceren en relaties aan te gaan met andere mensen, en van de voortdurende menselijke zoektocht naar een antwoord op de grote levensvragen. Men moet voor ogen houden dat “cultuur datgene is waarmee de mens, als mens, meer mens wordt, meer ‘is’, meer toegang heeft tot het ‘zijn’” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO), Parijs, De algehele menselijkheid van de mens komt tot uitdrukking in de cultuur (2 juni 1980), 7.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam