• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het behoort tot de specifieke taak van de leek om het Evangelie te verkondigen met een voorbeeldig getuigenis van een leven dat geworteld is in Christus en geleefd wordt in de tijdelijke realiteiten: het gezin; het beroepsmatig engagement in de wereld van de arbeid, de cultuur, de wetenschap en het onderzoek; het opnemen van sociale, economische en politieke verantwoordelijkheden. Al de seculiere menselijke realiteiten - zowel persoonlijk als sociaal, in verschillende omgevingen en historische situaties, structuren en instituties - zijn de context waarin de christelijke leken leven en werken. Deze realiteiten zijn plaatsen waar Gods liefde wordt ontvangen; het engagement van lekengelovigen moet aan deze visie beantwoorden en moet beschouwd worden als een uitdrukking van evangelische naastenliefde; “op deze wijze zijn het bestaan en het handelen in de wereld voor de lekengelovigen niet slechts een antropologische en sociologische maar ook en specifiek een theologische en ecclesiologische werkelijkheid” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 15.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam