• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De essentiële karaktertrek van de lekengelovigen die werken in de wijngaard van de Heer Vgl. Mt. 20, 1-16 is de seculiere natuur van hun navolging van Christus, die zich precies realiseert in de wereld: “De eigen roeping van de leken ligt hierin dat zij het Godsrijk zoeken, juist door de tijdelijke aangelegenheden te behartigen en volgens de wil van God te regelen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31. Door het doopsel zijn de leken ingelijfd in Christus en zijn zij deelgenoot geworden aan zijn leven en zending volgens hun specifieke identiteit. “Onder de naam ‘leken’ verstaan wij hier alle christengelovigen buiten de leden van het wijdingspriesterschap en van de door de Kerk erkende religieuze stand; de christengelovigen namelijk die, door het doopsel in Christus ingelijfd, tot Godsvolk opgericht en aan Christus’ priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt op de hun eigen wijze deelachtig zijn, en die bijgevolg voor hun deel, de zending van het hele christenvolk in de Kerk en in de wereld uitoefenen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam