• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij het volbrengen van haar zending, engageert de Kerk het hele Godsvolk. Op verschillende manieren en in elk van haar leden, volgens de gaven en de handelwijzen die eigen zijn aan elke roeping, moet het volk van God trouw zijn aan de plicht om het Evangelie te verkondigen en ervan te getuigen Vgl. 1 Kor. 9, 16 , in het bewustzijn dat “missie alle christenen aangaat” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 2.

Het pastoraal werk in de sociale sector is ook bestemd voor alle christenen, die geroepen zijn om actieve subjecten te worden in het getuigen van de sociale leer en om ten volle deel te nemen aan de gevestigde traditie van de “vruchtbare werkzaamheid (...) van miljoenen en miljoenen mensen, die gestimuleerd zijn door het sociale onderricht en zich ingespannen hebben om zich daardoor te laten bezielen voor hun inzet in de wereld” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 3. Handelend als individuen of samen met anderen in verschillende groepen, verenigingen en organisaties, vertegenwoordigen christenen vandaag “een grote beweging (...) voor de verdediging van de mens en voor de bescherming van zijn waardigheid” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 3.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam