• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De sociale leer van de Kerk wordt ook gekarakteriseerd door een voortdurende oproep tot dialoog tussen alle leden van de wereldreligies, opdat zij samen op zoek zouden kunnen gaan naar de meest geschikte samenwerkingsvormen. Godsdienst heeft een belangrijke rol te spelen in het streven naar vrede, die afhangt van een gemeenschappelijk engagement voor de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 32
. In de geest van de gebedsdagen in Assisi 27 oktober 1986; 24 januari 2002, gaat de Kerk verder met het uitnodigen van aanhangers van andere religies tot dialoog en zij moedigt overal een effectief getuigenis aan van die waarden die door de ganse mensenfamilie worden gedeeld.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam