• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De sociale leer van de Kerk is het onontbeerlijke referentiepunt dat de natuur, de richting, de vormgeving en de ontwikkeling van het sociale pastoraat bepaalt. Deze pastorale activiteit is de uitdrukking van het dienstwerk van de sociale evangelisatie die gericht is op het verlichten, stimuleren en ondersteunen van de integrale bevordering van de menselijke persoon door de praktijk van de christelijke bevrijding in haar aardse en transcendente dimensie. De Kerk bestaat en is werkzaam in de geschiedenis. Zij interageert met de maatschappij en de cultuur van haar tijd om zo haar zending van verkondiging van de nieuwheid van de christelijke boodschap aan alle volken, in de concrete omstandigheden van hun moeilijkheden, strijd en uitdagingen, te vervullen. Zij handelt op zo een manier dat het geloof de volken verlicht waardoor zij de waarheid kunnen begrijpen dat “het zich openstellen voor de liefde van Christus de ware bevrijding is” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 11. Het sociale pastoraat is de levende en concrete uitdrukking van een Kerk die zich ten volle bewust is van haar zending om de sociale, economische, culturele en politieke realiteiten van deze wereld te evangeliseren.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam