• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De christelijke antropologie bezielt en ondersteunt het pastoraal werk van de inculturatie van het geloof, dat poogt door de kracht van het Evangelie de oordeelscriteria, de determinerende waarden, de manier van denken en de levensmodellen van de hedendaagse mens van binnenuit te vernieuwen: “door de inculturatie geeft de Kerk gestalte aan het Evangelie in de verschillende culturen en voert zij tegelijk de volken met hun culturen binnen in haar eigen gemeenschap” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 52 Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 20. De huidige wereld is gekenmerkt door een breuk tussen het Evangelie en de cultuur, door een geseculariseerde visie op het heil die ertoe neigt om zelfs het christendom “te reduceren tot een menselijke wijsheid, tot een soort wetenschap om goed te leven” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 11. De Kerk beseft dat zij “nu een grote stap voorwaarts [moet] doen in haar evangelisatie; zij moet een nieuwe historische etappe van haar missionaire dynamiek beginnen” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 35. De sociale leer van de Kerk situeert zich binnen dit pastoraal perspectief: “de ‘nieuwe evangelisatie’, waaraan de moderne wereld dringend behoefte heeft (...) moet onder haar wezenlijke elementen de verkondiging van de sociale leer van de Kerk tellen” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 5.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam