• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met haar sociale leer biedt de Kerk bovenal een integrale visie op de mens en een volledig begrip van zijn persoonlijke en sociale dimensies aan. Een christelijke antropologie reveleert de onvervreemdbare waardigheid van elke persoon en plaatst de realiteiten van arbeid, economie en politiek in een origineel perspectief dat licht werpt op authentieke menselijke waarden en dat tegelijk het christelijke getuigenis in de verschillende domeinen van het persoonlijke, culturele en sociale leven inspireert en ondersteunt. Dankzij de “eerstelingen van de Geest” (Rom. 8, 23) worden christenen in staat gesteld “de nieuwe wet van de liefde te vervullen Vgl. Rom. 8, 1-11 . Door deze Geest, die ‘het onderpand van de erfenis’ (Ef. 1, 14) is, wordt de gehele mens inwendig hersteld, in afwachting van de ‘verlossing van het lichaam’ (Rom. 8, 23)” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22. In die zin toont de sociale leer van de Kerk hoe de menselijke ontwikkeling van de persoon het moreel fundament van elke sociale actie is en situeert zij de norm van de sociale actie in de eis om het echte welzijn van de mensheid te bewerkstelligen evenals in het engagement om de voorwaarden te scheppen die elke persoon toelaten zijn integrale roeping te realiseren.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam