• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk strijdt voor de vrede door het gebed. Het gebed opent het hart niet alleen voor een diepe verbondenheid met God maar ook voor een ontmoeting met anderen in respect, begrip, achting en liefde Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredesdag 1992, De gelovigen verenigen zich in de opbouw tot vrede (8 dec 1991), 4. Gebed boezemt moed in en verleent steun aan alle “ware vrienden van de vrede” H. Paus Paulus VI, Boodschap, Wereldvredesdag 1968 (8 dec 1967), die de liefde beminnen en haar trachten te bevorderen in de verschillende situaties waarin zij leven. Het liturgische gebed is “het hoogtepunt waarnaar de Kerk in al haar handelen streeft, en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 10. De eucharistische viering, “de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijke leven” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 is een onuitputtelijke bron van elk authentiek christelijk engagement voor de vrede De eucharistieviering begint met een begroeting van vrede, de groet van Christus aan zijn leerlingen. Het Gloria is een gebed voor de vrede voor gans het volk van God op aarde. Tijdens de anafora van de mis wordt gebeden voor de vrede: voor de vrede en de eenheid in de Kerk, voor de vrede onder alle kinderen van God in dit leven, voor de toename van de vrede en het heil in de wereld. Tijdens de communieritus bidt de Kerk dat God "vrede aan onze wereld" moge schenken en brengt zij Christus' geschenk van vrede in herinnering door de vrede en de eenheid van zijn koninkrijk in te roepen. Vóór de communie wisselen allen een teken van vrede uit en wordt er gebeden dat het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, "ons de vrede zou geven". De eucharistieviering wordt beëindigd met de wegzending van allen "in de vrede van Christus". Er bestaan heel wat gebeden die de vrede over de wereld afsmeken. Hierin wordt de vrede soms geassocieerd met de rechtvaardigheid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het openingsgebed van de achtste zondag van de gewone tijd van het jaar, waarin de Kerk aan God vraagt dat de gebeurtenissen van deze wereld zouden verlopen onder het teken van de rechtvaardigheid en de vrede, in overeenstemming met Gods wil..

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam