• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De sociale leer van de Kerk houdt de doelstelling voor ogen van een“algemene, evenwichtige en gecontroleerde ontwapening” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Bij gelegenheid van de 40e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (18 okt 1985). De enorme toename van wapens vormteen ernstige bedreiging voor de stabiliteit en de vrede. Het principe van voldoende middelen, dat stelt dat elke staat enkel de noodzakelijke middelen voor zijn legitieme verdediging mag bezitten, moet zowel door staten die wapens kopen als door staten die ze produceren en ter beschikking stellen, worden toegepast Vgl. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", De internationale wapenhandel. Een ethische reflectie (1 mei 1994). hfdst. 1, 9-11. Elkebuitensporige opeenhoping van of ongebreidelde handel in wapens kan onmogelijkmoreel worden gerechtvaardigd. Dergelijke fenomenen moeten ook wordengeëvalueerd in het licht van de internationale normen in verband met non-proliferatie, productie, handel en gebruik van verschillende types van wapens. Wapens kunnen nooit worden behandeld als andere goederen die worden verhandeld op internationale of nationale markten Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2316 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Verona, ItaliĆ«, Op de 'Wereld van de Arbeid' (17 apr 1988), 6.

Bovendien heeft het magisterium een morele evaluatie gemaakt betreffende het fenomeen van de afschrikking. “De opeenhoping van wapens lijkt voor velen een paradoxaal middel om eventuele vijanden af te schrikken. Ze ziener het meest werkzame middel in om vrede tussen de volken te verzekeren. Maar dit middel ter afschrikking vraagt om een ernstig moreel voorbehoud. Debewapeningswedloop waarborgt de vrede niet. In plaats van de oorzaken van de oorlog weg te nemen, loopt men het gevaar die nog te vergroten” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2315. De politiek van nucleaire afschrikking, typisch voor de periode van de koude oorlog, moet worden vervangen door concrete maatregelen ter ontwapening gebaseerd op dialoog en multilaterale onderhandelingen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam