• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het principe van humaniteit dat in het geweten van elke persoon en van elk volk gegrift is, sluit de verplichting in om de burgerbevolking te beschermen tegen de gevolgen van de oorlog. “Deze minimale bescherming van de waardigheid van elke persoon, die gegarandeerd wordt door het internationaal humanitair recht, wordt al te dikwijls met voeten getreden in naam van militaire en politieke vereisten, die nooit mogen prevaleren op de waardigheid van de menselijke persoon. Vandaag zijn wij ons bewust van de noodzaak om een nieuwe consensus te vinden omtrent humanitaire principes en om hun grondslag te verstevigen opdat de terugkeer van wreedheden en misbruik wordt verhinderd” H. Paus Johannes Paulus II, AudiĆ«ntie, De pelgrimage naar het huis van de Vader (11 aug 1999), 5.

Een aparte categorie oorlogsslachtoffers wordt gevormd door de vluchtelingen, die door de krijgsverrichtingen worden gedwongen om weg te vluchten uit hun normale woonplaats en die hun toevlucht moeten zoeken in vreemde landen. De Kerk staat hen niet alleen bij met haar pastorale aanwezigheid en materiële ondersteuning, maar ook door haar engagement om hun menselijke waardigheid te verdedigen: “de zorg voor vluchtelingen moet ons ertoe brengen om de universeel erkende rechten van de mens te herbevestigen en te benadrukken, en om te vragen dat de effectieve erkenning van deze rechten aan de vluchtelingen wordt gegarandeerd” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Veertigdagentijd 1990, De vluchtelingen (8 sept 1989), 3.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam