• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een aanvalsoorlog is intrinsiek immoreel. In het tragische geval waarin zo een oorlog uitbreekt, hebben de leiders van de staat die aangevallen wordt, het recht en de plicht om hun verdediging te organiseren, zelfs door wapens te gebruiken Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2265. Om wettig te zijn, moet er aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan: “dat de schade die door de aanvaller aan het volk of de volkerengemeenschap wordt toegebracht van blijvende aard is, dat ze belangrijk is en met zekerheid vaststaat; dat alle andere middelen om de schade een halt toe te roepen onuitvoerbaar of ondoeltreffend gebleken zijn; dat er een serieus vooruitzicht is op een gunstig resultaat; dat het gebruik van wapengeweld geen grotere kwalen en meer wanorde teweegbrengt dan het kwaad dat men wil uitschakelen. De vernietigende kracht van de moderne wapens moet zeer zwaar wegen bij de beoordeling van deze laatste voorwaarde. Dit zijn de traditionele elementen die worden opgesomd in de leer over de zogenaamde ‘rechtvaardige oorlog’. De beoordeling van deze voorwaarden voor morele gewettigdheid komt toe aan het prudente oordeel van hen, die voor het algemeen welzijn verantwoordelijk zijn” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2309.

Indien deze verantwoordelijkheid het bezit van voldoende middelen om dit recht op verdediging uit te oefenen, rechtvaardigt, dan hebben de staten toch nog de verplichting om alles te doen wat mogelijk is om “te verzekeren dat de voorwaarden voor vrede bestaan, niet alleen op hun eigen territorium maar overal in de wereld” Pauselijke Raad "Justitia et Pax", De internationale wapenhandel. Een ethische reflectie (1 mei 1994). hfdst. 1, 6. Het is belangrijk om in herinnering te brengen dat het “iets anders is krijgsverrichtingen te ondernemen voor de rechtvaardige verdediging van het volk, iets anders andere volken willen onderwerpen. En het oorlogspotentieel wettigt niet elk militair of politiek gebruik daarvan; ook is het niet geoorloofd, als een oorlog ongelukkigerwijze toch is uitgebroken, daarom alleen al de tegenpartij maar alles aan te doen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 79.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam